logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Tiril Willumsen får Akademikerprisen

Tiril Willumsen får Akademikerprisen

Tannlege og professor Tiril Willumsen får Akademikerprisen for 2014. Willumsen får prisen blant annet for sin forskning på tannlegeskrekk i forbindelse med tortur og overgrep.

- Hun er en dyktig forsker med en tverrfaglig tilnærming til forskning på tannhelse og en svært verdig vinner av Akademikerprisen, sier juryleder Curt A. Lier, i Akademikernes pressemelding 13. oktober 2014.

Hull i tennene er fremdeles et stort problem for en del mennesker, og årsaker knyttet til sukker og tannpuss er kjent og akseptert. Men det finnes også andre årsaker av stor betydning som kan føre til dårlig tannhelse. Dette gjelder i særlig grad for pasienter som har vært utsatt for traumer og/eller omsorgssvikt. Willumsens forskning har vært et svært viktig bidrag for å belyse disse problemstillingene og synliggjøre tannlegenes rolle i det forebyggende helsearbeidet.

- Å få denne prisen er en overraskende og ikke minst svært gledelig nyhet, sier en stolt prisvinner.

- Jeg ser på dette som en viktig anerkjennelse av forskning på tannhelse, og ikke minst en viktig synliggjøring av sammenhengen mellom overgrep og tannlegeskrekk. Hvis man er bevisst denne koblingen er det også lettere å oppdage og iverksette tiltak, fortsetter Willumsen.

Hun er professor i atferdsfag ved Odontologisk fakultet, Universitet i Oslo, og er for tiden også sterkt involvert i TOO-prosjektet (tortur-, overgrep- og odontofobiprosjektet) både gjennom arbeid med nasjonal kompetanseoppbygging og på Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst.

Forskningen hennes har som mål å hjelpe pasientgrupper som har et utvidet behov for hjelp. Hennes tidligere og nåværende forskning involverer andre faggrupper innen akademia som leger, psykiatere og psykologer.

- Akademikerprisen handler om å anerkjenne personers bidrag til akademisk frihet og støtte deres arbeid i kunnskapsformidling. Tiril Willumsen er en eksponent for tverrfaglig tenking i forskningen. I tillegg er hennes forskning med på å understreke betydningen av tannleger i folkehelsen, sier Curt A. Lier som har ledet juryens arbeid.

- I mitt arbeid har jeg samarbeidet med psykologer som jobbet med kvinner utsatt for seksuelle overgrep. Det er en klar sammenheng mellom å være utsatt for seksuelle overgrep og det å ha tannlegeskrekk. Dette er viktig innsikt som tannleger har med seg i sitt daglige virke. I aller høyeste grad er dette viktig kunnskap for tannleger som møter barn jevnlig gjennom oppveksten, avslutter Willumsen.

Akademikerprisen som består av en pengesum på 100 000 kroner og en skulptur av Nico Widerberg, deles ut på konferansen «Offentlig sektor – forenklet, fornyet og forbedret?» i regi av prisgiver, hovedsammenslutningen Adademikerne, som finner sted på Thon Hotel Opera 23. oktober 2014.

Les mer på Akademikernes nettsted.

Tannlegeforeningen gratulerer Willumsen med prisen på sitt nettsted.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.