logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Viktig seier

Viktig seier

Høyesterett ga 12. desember i fjor Fagforbundet medhold i at tannhelsesekretærer som har vært utsatt for kvikksølv, har fått yrkessykdom. Dermed har staten endelig tapt saken som de anket etter dommen i lagmannsretten i januar 2013. Også lagmannsretten slo fast at den tidligere tannhelsesekretæren har en yrkessykdom som følge av kvikksølveksponeringen hun har vært utsatt for.

Høyesterettsdommen er prinsipielt viktig. Forbundsadvokatene har omkring 100 saker for medlemmer som mener de har fått helseskader av kvikksølv, og som venter på avgjørelse om yrkesskadeerstatning. Dommen i Høyesterett gir en prinsipiell avklaring på lovtolkningen i disse yrkesskadesakene, skriver fagforbundet.no.

– Vi har fått en grundig og god dom som vi mener gir prinsipielle avklaringer som både har betydning for yrkessykdomssaker generelt, men også gir en viktig og prinsipiell avklaring i kvikksølvsakene, sier Fagforbundets advokat Anne Gry Rønning-Aaby. Hun har ført saken for Bertha Regine Serigstad gjennom trygderetten, lagmannsretten og helt til Høyesterett.

– Etter min oppfatning må samtlige tannhelsesekretærer få sine saker vurdert på nytt i lys av denne viktige avklaringen fra Høyesterett, som dokumenterer hva som er allment anerkjent medisinsk viten når det gjelder tannhelsesekretærer og eksponering av kvikksølv og hvilket sykdomsbilde dette kan gi. Vi må kunne forvente at Staten på eget initiativ tar opp sakene igjen. Vi må også forvente at disse sakene prioriteres særskilt slik at disse kvinnene slipper å vente nye år i trygdesystemet. Vi må også kunne forvente at forsikringsselskapene vil legge samme vurdering til grunn i de sakene som er omfattet av yrkesskadeforsikringsloven, sier Rønning-Aaby.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.