logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgam

Utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgam

Helsedirektoratet søker pasienter som har langvarige helseplager de selv mener har sammenheng med sine amalgamfyllinger. Pasientene kan få delta i et prosjekt med utprøvende behandling der de får økonomisk støtte til utskiftning av sine amalgamfyllinger.

– Målet med prosjektet er å få mer kunnskap om eventuelle forandringer av helseplager etter utskiftning av amalgamfyllinger, forteller Jon-Torgeir Lunke, avdelingsdirektør for allmennhelsetjenester i Helsedirektoratet.

Alle deltakere må, før de søker om å få være med i prosjektet, utredes for sine helseplager av sin fastlege og tannlege. Deretter får deltakerne oppfølging det første og femte året etter etter utskiftning.

– Oppfølging innebærer blodprøvetaking, utfylling av spørreskjema, kontroll hos tannlege og lege etter avsluttet behandling, sier Lunke.

Prosjektet koordineres ved Uni Helse i Bergen. For mer informasjon se www.uni.no/helse/amalgam

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.