logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Avslag for 19- og 20-åringer

Avslag for 19- og 20-åringer

En del tannleger har fått avslag på refusjonskrav hos HELFO ved behandling av 19- og 20-åringer. Avslagene begynte å komme etter 1. mars i år. Dette har en enkel forklaring, skriver NTFs nettsted.

Pasienter i tannhelsetjenestelovens gruppe D kan få trygdestønad på de innslagspunktene som utløser honorartakst, ettersom det gir pasientene bedre dekning enn rabatten de får i den offentlige tannhelsetjenesten. Prinsippet er at pasientene skal ha rettigheter etter det lovverket som tjener dem best.

Når det utføres arbeid etter de innslagspunktene som utløser refusjonstakst, gir tannhelsetjenestens 75 % rabatt bedre refusjon enn trygden. Det gis derfor ikke trygdestønad for disse innslagspunktene for denne gruppen.

Ordningen er ikke ny. Den ble gjort gjeldende sammen med den store endringen som ble foretatt i 2008. Imidlertid har HELFOs automatiske kontrollsystem KUHR sluppet igjennom krav som etter fortolkningen ikke skulle vært honorert. Fra 1. mars har HELFO korrigert kriteriene for KUHR, og derfor vil man kunne oppleve å få avslag.

De innslagspunktene som utløser stønad fra trygden er pkt 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13b og 14.

Pasienter som er utmeldt fra den offentlige tannhelsetjenesten, defineres som å ha fraskrevet seg rettigheter fra offentlig tannhelsetjeneste. De vil derfor heller ikke utløse trygdestønad på de øvrige innslagspunktene.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.