logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Tannbleking skal starte hos tannlegen

Tannbleking skal starte hos tannlegen

Tannblekemidler med styrke 0,1 – 6,0 % hydrogenperoksid, til stede eller frigjort, kan bare selges til tannleger. Første sekvens i hver behandlingssyklus skal gjennomføres hos eller under direkte tilsyn av tannlege. Produktene skal ikke brukes på personer under 18 år. Dette slår Mattilsynet fast i en ny forskrift.

I realiteten har et forbud mot fritt salg av tannblekeprodukter eksistert lenge, fordi det ikke har vært tillatt med mer enn 0,1 % hydrogenperoksid i kosmetiske produkter til bruk i munnhulen. Alt for mange år siden avgjorde Mattilsynet og Helsedirektoratet at tannblekeprodukter skal følge bestemmelsene i kosmetikkdirektivet/kosmetikkforskriften. Nå blir regelverket oppdatert og nedfelt i en forskrift fastsatt av Mattilsynet på bakgrunn av et EU-direktiv fra 2011.

Bruken av blekemidler fortsatt begrenset

Tannblekemidler som inneholder fra 0,1 til 6 prosent hydrogenperoksid kan selges, men bare til tannleger. Dette gjelder også produkter som frigjør tilsvarende mengde hydrogenperoksid. Konsentrasjonen av H2O2 tilstede eller frigjort skal angis i prosent.

I første del av hver behandlingssekvens skal produktene brukes av en tannlege. Hvis det er mulig å sikre et tilsvarende sikkerhetsnivå kan også gjøres under direkte tilsyn av en tannlege. Deretter kan forbrukeren få produktet for selv å fullføre behandlingen. Produktene skal ikke brukes på personer under 18 år.

Behandlingen skal være trygg for pasienten

Endringen begrunnes med at det regnes som trygt å bruke tannblekemidler som nevnt over så sant

tannlegen undersøker pasienten uten å finne risikofaktorer eller orale sykdommer som taler imot behandlingen, og tannlegen forsikrer seg om at pasienten ikke bruker produktene oftere eller lenger enn de er ment å skulle brukes.

Mattilsynet ansvarlig for tilsyn med produktene

De nye reglene gjelder for produkter som reguleres i henhold til direktiv 76/768/EØF, om kosmetiske produkter. Mattilsynet er ansvarlig for å føre tilsyn og for spørsmål om regelverket som gjelder for produktene.

Overtredelser av forskriftens bestemmelser kan meldes til Mattilsynet.

Se også Tannlegeforeningens nettsted.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.