logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Verdens tobakksfrie dag 2012

Verdens tobakksfrie dag 2012

31. mai markeres Verdens tobakksfrie dag. Årets tema er tobakksindustriens innblanding, har Verdens helseorganisasjon (WHO) bestemt.
Verdens tobakksfrie dag 2012 vil med temaet "Tobacco industry interference" rette oppmerksomheten mot behovet for å imøtegå tobakksindustriens stadig mer aggressive forsøk på å undergrave WHOs tobakkskonvensjon. Tobakksindustrien utgjør på denne måten en alvorlig folkehelsetrussel.

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt frem et høringsnotat om endringer i den norske tobakkskadeloven. Forslagene i høringsnotatet er blant annet basert på WHOs tobakkskonvensjon og FNs konvensjon om barnets rettigheter. (Barnekonvensjonen)

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.