logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Flest tannlegesaker hos NPE

Flest tannlegesaker hos NPE

Tannlegesaker utgjør den største andelen av sakene som gjelder privat helsetjeneste hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE), viser en rapport som oppsummerer de tre første årene med pasientskader fra privat sektor.

Det vises til mange tilfeller av dårlig journalføring når NPE oppsummerer tannlegesakene. Videre oppsummeres rapporten slik:

NPE har mottatt i alt 978 saker som gjelder privat sektor i perioden 2009 til 2011. Det utgjør åtte prosent av saksmengden i NPE.

NPE har fattet vedtak i totalt 622 saker. I alt 226 erstatningssøkere har fått medhold. Det vil si en medholdsandel på 36 prosent i privat sektor, som er fire prosent høyere enn gjennomsnittet for NPE totalt sett.

Tannlegesakene utgjør den største andelen saker fra privat sektor, med 474 saker i treårsperioden. Medholdsandelen for tannlegesaker er 43 prosent.

Dagbladet har omtalt saken. NTF omtaler også saken på sitt nettsted.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.