logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Høy utmerkelse for stor innsats

Høy utmerkelse for stor innsats

H.M. Kongen har utnevnt professor dr.odont. Gunvor Semb til Kommandør av den Kongelige Norske St. Olavs orden for banebrytende innsats for behandling av barn med leppe-, kjeve- og ganespalte.

Gunvor Semb har lagt ned en livslang og stor innsats i behandlingen av barn med leppe-, kjeve- og ganespalte, skriver nettstedet til Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Leppe-, kjeve-, ganespalte er de hyppigst forekommende medfødte anomalier i ansiktet og innebærer alvorlige estetiske og funksjonelle belastninger for pasienten. I tillegg medfører de store behandlingsutfordringer.

I Norge blir spaltebarna tatt hånd om i et tverrfaglig miljø bestående av tannlege, plastikkirurg, logoped, psykolog, genetiker, pediater, øre-nese-halslege med flere og behandlingen er komplisert og langvarig. Barna blir fulgt opp helt til 20-årsalderen.

Gunvor Sembs innsats setter henne i en særklasse innen norsk odontologi. Også internasjonalt er Sembs innsats av en tilsvarende dimensjon. Hun har vært en ildsjel i arbeidet med å forbedre behandlingen for spaltebarn i Norge, ved grundig dokumentasjon og klinisk og pedagogisk innsats. Samtidig har hun lagt til grunn norske erfaringer og resultater ved omfattende internasjonale multisenterstudier der hun har vært en ledende kraft. Hennes personlige innsats for å sikre deltagelse fra ledende internasjonale sentra i nettverksforskningen har vært av stor betydning. Disse strukturerte sammenlignende undersøkelsene har hatt sentral betydning i arbeidet med å utarbeide internasjonale retningslinjer for behandlingen av barn med leppe- kjeve- og ganespalter.

Gunvor Sembs personlige egenskaper, kombinert med en spesiell omsorg for disse barna, og en vitenskapelig etikk som må betegnes som forbilledlig, har gitt henne den internasjonale anerkjennelsen hun innehar.

Sembs engasjement og innsats over lang tid for en utsatt gruppe barn har bidratt avgjørende i arbeidet med retningslinjer for å sikre optimal behandling – både i Norge og i mange andre land.

Overrekkelse av Ordensinsigniene finner sted ved Det odontologiske fakultet i Oslo, torsdag 8. mars 2012.

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden er en fortjenstorden innstiftet av kong Oscar I den 21. august 1847. Den er oppkalt etter Norges helgenkonge, Olav den hellige. Ordenen tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten».

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.