logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Nyvalgt president åpnet Vestlandsmøtet

Nyvalgt president åpnet Vestlandsmøtet

Etter seremonien der NTFs president nyvalgte president Camilla Hansen Steinum overtok presidentkjedet fra Gunnar Lyngstad holdt hun en tale der hun la vekt på vedtakene om obligatorisk etterutdanning og nye etiske regler.

Steinum sa hun er stolt av å lede en forening som setter seg høye mål, og viste til vedtaket om obligatorisk etterutdanning, som innebærer en betydelig satsing for NTF, og som har stor betydning for den enkelte tannlege.

- Oppdatert kunnskap er nøkkelen til høy kvalitet, enten det gjelder faglige forhold, drift av praksis, pasientkommunikasjon eller andre sider ved utøvelsen av tannlegeyrket, sa Steinum og la til at med innføringen av obligatorisk etterutdanning setter NTF en standard om en tannlegestand med høy kompetanse.

- Deltakelse på Vestlandsmøtet er en flott måte å starte året på, samtidig som man sanker viktige etterutdanningspoeng. Så blir utfordringen for NTF i tiden som kommer å få på plass et bredt og tilgjengelig felles kurstilbud med gode og interessante kurs som skal supplere den lokale kursaktiviteten. For her må alle gode krefter forenes og tilbudene tilrettelegges på en måte som gir medlemmene mulighet til å oppfylle kravet om 150 kurstimer per fem år, uansett hvor i landet de bor.

- Av andre viktige vedtak fra fjorårets representantskap må jeg trekke fram de nye etiske reglene. Her har vi fått på plass et regelverk som jeg tror vil fungere godt som rettesnor for medlemmene i den daglige virksomheten, og som jeg håper vil være et tilsvarende godt redskap å benytte for lokalforeninger og for NTF sentralt, når det av og til stormer litt internt eller det blåser ekstra hardt omkring tannlegestanden og foreningen vår.

– Politisk vil det skje flere viktige ting denne våren. Vi venter i spenning på forslag til ny tannhelselov som antageligvis kommer på høring ganske snart. I tillegg er det duket for den nye markedsportalen for tannhelsetjenester. Det jobbes iherdig med denne portalen i Forbrukerrådet for tiden. Vår rolle er å prøve å påvirke prosessen slik at portalen blir formålstjenelig, både for pasient og tannlege. NTF har hele tiden stilt seg positiv til opprettelsen av en tannhelseportal, men vi forutsetter selvsagt at tannlegenes synspunkter blir tillagt behørig vekt ved utformingen.

- Alle disse sakene gjør det nødvendig at vi satser hardt på å bli bedre på å kommunisere. Det gjelder både internt, til medlemmer og tillitsvalgte på alle plan og i alle deler av landet. Men også overfor media, byråkrati og ikke minst de politiske miljøene ønsker vi å øke vår kompetanse og kapasitet. Alt i februar skal hovedstyret gjennomføre et eget møte der kommunikasjon er hovedpunkt på agendaen. Går det som vi tenker oss, vil resultatet bli en ny giv for det kommunikasjonsstrategiske arbeidet i NTF.

Til slutt sa Steinum at prosessen rundt salg av NTFs hus i Frederik Stangs gate 20 er igangsatt , samtidig som det er vedtatt at det skal inngås en leieavtale for nye gode lokaler til sekretariatet sentralt i Oslo.

- Vi er sikre på at dette vil bli positivt for foreningen. Sekretariatet får konsentrert seg om sine kjerneoppgaver i lokaler som er fleksible og mye bedre tilrettelagt for moderne kontordrift enn hva Frederik Stangs gate 20 er. Vårt håp er at vi i fremtiden, når det er hensiktsmessig, vil kunne invitere tillitsvalgte på møter og tilstelninger i egne lokaler, og at NTFs sekretariat vil bli besøkt når dere legger turen til hovedstaden. Vi håper at ny lokalisering dermed vil gi bedre kontakt mellom sekretariatet og medlemmene.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.