logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Nytt hovedstyre i NTF

Nytt hovedstyre i NTF

Tannlegeforeningens representantskap har valgt nytt hovedstyre. Camilla Hansen Steinum fra Østfold Tannlegeforening er valgt til president i NTF for toårsperioden 2012-2014.

Jørn André Jørgensen fra Telemark Tannlegeforening er gjenvalgt som visepresident, mens Arnt Einar Andersen fra Sør-Trøndelag Tannlegeforening og Bernt Vidar Vagle fra Rogaland Tannlegeforening er gjenvalgt som medlemmer av NTFs hovedstyre. Anne Beate Sønju Clasen fra Oslo Tannlegeforening, Torbjørn Fauske fra Nordland Tannlegeforening og Grethe Wergeland fra Buskerud Tannlegeforening er valgt inn som nye medlemmer av NTFs hovedstyre.

Som henholdsvis første, annen og tredje vararepresentant til NTFs hovedstyre valgte representantskapet Truls Breyholtz fra Bergen Tannlegeforening, Ralf Husebø fra Rogaland Tannlegeforening og Sigrid Bruuse Lunding fra Nordland Tannlegeforening.

Valget fant sted på NTFs representantskapsmøte på hotell Opera i Oslo, lørdag 26. november.

Gunnar Andersen fra Haugaland Tannlegeforening og Jan Theien fra Oslo Tannlegeforening ble tidligere i høst valgt til ledere av henholdsvis Sentralt næringsutvalg (SNU) og Sentralt forhandlingsutvalg (SF) i NTF. De er i egenskap av disse ledervervene også medlemmer av det nye hovedstyret i NTF, etter representantskapets godkjenning. Vararepresentantene til lederne i SF og SNU, Farshad Alamdari fra Hedmark Tannlegeforening (SF) og Atle Hagli fra Rogaland Tannlegeforening (SNU) ble også godkjent av representantskapet.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.