logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Ingen styrking av støtteordningene til tannbehandling

Ingen styrking av støtteordningene til tannbehandling

Mens regjeringen sier at den styrker støtteordningen til tannbehandling i forslaget til statsbudsjett for 2012, er både pasientorganisasjonene og Tannlegeforeningen sterkt uenige i denne påstanden. De bare flytter penger, sier Morten Rolstad, informasjonssjef i NTF til Aftenposten.

Regjeringen foreslår å styrke folketrydens stønadsordning til behandling hos tannlege med 137 millioner kroner. Pengene skal i hovedsak hentes fra en gradvis avvikling av dagens ordning med særfradrag for store sykdomsutgifter.

- Vi er skuffet over denne avgjørelsen. I praksis flytter de bare penger fra en post til en annen, det tilføres ikke noe mer. Vi ville h eller beholdt ordningen med særfradrag for store utgifter til behandling av tannsykdom, sier informasjonssjef Morten Rolstad i Den norske tannlegeforening.

Dagens ordning med særfradrag gir skattefradrag til rundt 60 000 personer hvert år. Fradraget skal dekke ekstrakostnadene ved å være syk, og de koster staten rundt 350 millioner kroner i året. Regjeringen vil nå bevilge penger til sykdomsutgifter over statsbudsjettets utgiftsside, i hovedsak gjennom trygdesystemet, i stedet for via skattesystemet. Flere pasientorganisasjoner har advart regjeringen mot å fjerne skattefradraget, som er nedfelt i lov og forskrift, men er ikke blitt hørt. Regjeringen legger heller opp til en avvikling over en treårsperiode.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.