logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Klinikken i Bergen legges til fakultetet

Klinikken i Bergen legges til fakultetet

Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet fattet 14. september beslutning om å avslutte forhandlingene med fylkeskommunen, og arbeide videre med en modell for Odontologisk universitetsklinikk innenfor fakultetet.

Vedtaket er i samsvar med saksfremlegget fra fakultetsledelsen, og lyder slik:

1. Fakultetsstyret sier seg enig i dekanens vurderinger av status for forhandlingene, og ber dekanen om å fremme vedtaket om en avslutning av forhandlingene til universitetsledelsen.

2. Fakultetsstyret ber dekanen om å arbeide videre med organisasjonsmodell for Odontologisk universitetsklinikk innenfor Det medisinsk-odontologiske fakultet. Klinikken bes forankres organisatorisk og faglig under Institutt for klinisk odontologi.

3. Det forutsettes at den samlede budsjettavsetningen til odontologi ikke går utover dagens rammer.

Da beslutningen om sammenslåing ble fattet i 2007, stilte den daværende fakultetsledelsen krav om at klinikken skulle ligge utenfor fakultetet, med den begrunnelse at Det medisinske fakultet fra før hadde sin klinikse praksis i helseforetakene, og at universitetet skal drive teoretsik undervisning og forskning fremfor klinikk. Dette prinsippet går en nå bort fra, med dette siste vedtaket.

Avdelingsdirektør og klinikksjef, Hildur Søhoel har tidligere uttalt til Tidende, i forbindelse med dette forslaget, at det først og fremst er viktig å få en avgjørelse og en avklaring. Hun sier også at det blir viktig å få til gode samarbeidsavtaler med fylkeskommunen.

Les hva universitetsavisen På Høyden skriver om saken:

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.