logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Sunne barn tross kvikksølvdamp

Sunne barn tross kvikksølvdamp

Kvinnelige ansatte ved tannlegekontorer som tidligere kan ha blitt eksponert for kvikksølvdamp, føder like sunne og friske barn som andre.Dette kommer frem i en studie som nylig ble publisert i Scandinavian journal of work, environment & health.

Stipendiat Ingrid Heggland ved Institutt for nevromedisin ved NTNU brukte data fra fødselsregisteret mellom 1967 og 2006 i sin studie.

I materialet ble om lag 4 500 tannlegeassistenter og rundt 1 000 kvinnelige tannleger inkludert.

Heggland kunne ikke se noen ulikheter mellom av tannlegepersonellet og den generelle befolkningen hva gjelder misdannelser, lav fødselsvekt, prematuritet, gestasjonsalder, endret kjønnsfordeling, flerfødsler, dødfødsler eller prenatal død.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.