logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / 5,6 prosent økning

5,6 prosent økning

Fylkeskommunene brukte 5,6 prosent mer på tannhelsetjenester i 2010 sammenliknet med 2009. Over 2,7 milliarder kroner gikk til offentlig tannhelsetjeneste i fjor.

Dette viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Målt i brutto driftsutgifter brukte fylkeskommunene til sammen i overkant av 2,7 milliarder kroner på tannhelsetjenester i 2010. Dette er rundt 146 millioner kroner mer enn året før, en økning på 5,6 prosent. Gjennomsnittlige brutto driftsutgifter per innbygger i landet var 559 kroner i 2010, en økning på omtrent 23 kroner per innbygger fra 2009. Finnmark brukte flest tannhelsekroner per innbygger med 1 298, mens Akershus, med 312 kroner, brukte minst.

Antall årsverk økte både for tannleger (1,8 prosent) og i særlig grad for tannpleiere (5,3 prosent). Tallene gjelder for offentlig og privat tannhelsetjeneste til sammen. Antallet utenlandske tannleger som jobber i Norge fortsatte å øke. Dessuten viser SSBs tall at tannhelsen hos 12- og 18-åringer forbedret seg noe fra 2009 til 2010, målt i gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring.

Les hele saken på SSBs nettsted.

Tilsvarende tall fra 2009 finner du her.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.