logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Nyhetsarkiv / Nye lønnssatser for tannhelsesekretærer

Nye lønnssatser for tannhelsesekretærer

Årets forhandlinger om justering av veiledende avtale mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer er sluttført.

Den såkalte mønsteravtalen er nå justert. Det er inngått avtale om et generelt tillegg til alle på 1,72 prosent av den enkeltes grunnlønn per 30. april 2011, dog minimum kr 7 000 (forholdsmessig for deltidsansatte). Tillegget gis med virkningsdato fra 1. mai 2011.

Fullstendig informasjon om avtalejusteringene er publisert på NTFs nettsted. Se under Nyttig (i høyre kolonne) på siden Kontrakter og avtaler - hovedområdet for Jus og arbeidsforhold. Her kan NTFs brev lastes ned i PDF-format.

Veiledende avtale, mønsteravtalen, finnes tilgjengelig i sin helhet samme sted.

Privatpraktiserende medlemmer med registrert e-postadresse i NTFs medlemsregister vil få tilsendt en melding om saken. Ordningen med egen utsending sammen med Tidendes papirutgave har opphørt.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.