Kreftforeningens hederspris til Tove Strand og Dagfinn Høybråten for røykeloven

Mottakerne av Kreftforeningens hederspris ble presentert på verdens tobakksfrie dag, 31. mai, skriver NTB.

Beregninger fra Kreftregisteret viser at røyking til sammen forårsaker mer enn 5 200 krefttilfeller i Norge hvert år.

Steinar Solberg, som er forsker hos Kreftregisteret, har ved hjelp av modellerings­verktøyet Nordpred beregnet at røykeloven har avverget 1 500 flere tilfeller av lungekreft hvert år i Norge.

– Dette var en kjempeoverraskelse! Veldig hyggelig. Jeg blir helt rørt over at noen bryr seg om jobben vi har gjort, sier Tove Strand, som var sosialminister i perioden 1986-89, og arbeids- og administrasjonsminister i perioden 1990–92, i Gro Harlem Brundtlands regjeringer.

Også Dagfinn Høybråten var svært overrasket. Som helseminister bygget han videre på Strands innsats og ble for mange røykelovens ansikt utad. Høybråten mottok drapstrusler da han sørget for at røykeloven også skulle gjelde på barer og andre serveringssteder i 2004.

– I hver sin statsrådsperiode har de tatt ansvar for å innføre og utvide en lov som ble beskyldt for å frata mennesker deres selvbestemmelsesrett. Men de holdt på sitt, fordi de var overbevist om at denne loven ville ha enorm effekt på folkehelsa, heter det i begrunnelsen.

Krefttallene for 2023 viste en spesielt gledelig tilbakegang i forekomsten av lungekreft blant kvinner. Nedgangen for sykdommen blant kvinner har kommet senere enn for menn. Røykeloven blir trukket fram som årsak til nedgangen i lungekreft.

Nå vil Kreftforeningen forby tobakkskjøp for kommende generasjoner. En under­søkelse utført av Norstat viser at tre av fem nordmenn støtter et slikt forbud.

– Det høres kanskje radikalt ut, men vi mener det er nødvendig for å beskytte fremtidens barn og unge, sier general­sekretær Ingrid Stenstadvold Ross. Kreftforeningen anbefaler også økte priser og redusert tilgjengelighet for tobakksprodukter.

– Lykkes vi, vil færre få kreft, og flere vil leve lenger, sier Ross.

Kreftregisteret anslår at 400 personer i 2010-kullet vil få lungekreft hvis dagens tobakksbruk blant unge fortsetter.

En undersøkelse fra Respons Analyse viser at 21 prosent av unge mellom 16 og 24 år røyker, og 3 prosent gjør det daglig. Andelen som snuser daglig har økt fra 10 til 18 prosent, og e-sigaretter blir stadig mer populære.

I 2022 vedtok New Zealand en lignende lov som Kreftforeningen ønsker seg, der personer født etter 2008 aldri skulle få kjøpe tobakk. Et regjeringsskifte førte til at loven ble opphevet før den trådte i kraft.