Spør advokaten

Feriefastsettelse, hvem bestemmer?

Lin MuusBendiksen 

Spesialrådgiver i NTF

Klinikken der jeg er ansatt skal for første gang i år være åpen hele sommeren og jeg har fått beskjed om at jeg kan avvikle tre uker sammenhengende ferie i juni. Det passer meg mildt sagt dårlig, jeg er vant til å ha ferie i juli og ønsker å fortsette med det. Kan jeg kreve at arbeidsgiver tar hensyn til mine ferieønsker?

Svar:

Mange tannklinikker, både offentlige og private, holder helt stengt en periode om sommeren. Da avvikler samtlige ansatte og eventuelle assistenttannleger sin hovedferie, og dette faller forhåpentlig sammen med den tiden på året da det er mindre etterspørsel etter tannhelsetjenester fra både barn, ungdom og voksne.

Andre beslutter at klinikken skal være åpen hele sommeren, for eksempel hvis klinikken har en viss størrelse og det er uhensiktsmessig eller unødvendig å avholde fellesferie, eller fordi ingen andre klinikker i området har sommeråpent. Hvis klinikken skal være åpen hele sommeren, må nødvendigvis tannlegenes og hjelpepersonellets ferie måtte fordele seg utover en noe lengre periode enn hvis man holder feriestengt.

Det er arbeidsgiver som bestemmer når de ansatte kan ta ut ferie. Dette fremgår av ferieloven § 6 (1) 1. ledd. Arbeidsgiver er imidlertid pliktig til å drøfte feriefastsettelsen med de ansatte eller med deres tillitsvalgte i god tid før ferien. Intensjonen med drøftingsplikten er at den enkelte arbeidstaker skal få en mulighet til å fremføre sitt ønske om tidspunkt for ferie.

Det er ikke angitt noen bestemt dato eller tidsfrist for når drøftingene senest må være påbegynt eller avsluttet. Uttrykket som brukes, i god tid før ferien, innebærer likevel at drøftingene må holdes på et så tidlig tidspunkt at arbeidstakerne får en reell mulighet til å påvirke feriens plassering.

De ansatte skal ha beskjed om tidspunktet for ferie senest to måneder før feriestart. Ansatte kan kreve å få tre ukers sammenhengende ferie innenfor hovedferieperioden som er i perioden 1. juni - 30. september dersom de ønsker det. Du kan derfor ikke motsette deg at sommerferien din blir lagt til juni.

Arbeidsgiver har ingen lovmessig plikt til å ta hensyn til eventuell ektefelles eller samboers ferie. Likevel kjenner vi til at dette i praksis gjøres i stor utstrekning. For øvrig er det ofte driftsmessige forhold som er avgjørende for når arbeidstaker får plassert sin ferie.

Hvis det viser seg at det er umulig å få feriekabalen til å gå opp fordi alle helst vil ha ferie i juli for eksempel, bør arbeidsgiver innføre et system for feriefastsettelse som sikrer likebehandling av ansatte. Det kan være at det går på omgang å få velge først, rullerende ferieuttak eller lignende.