Spyttprøve kan avdekke risiko for brystkreft

Foto: YAYImages.

For første gang prøves en ny gentest ut på norske kvinner. Forskerne analyserer hvem som har økt risiko for å få brystkreft. – De med økt risiko kan da få tettere oppfølging, sier forsker Tone Hovda.

Fra før er det velkjent at to bestemte genvarianter gir mye høyere risiko for å utvikle brystkreft.

Nå skal en ny gentest prøves ut, hvor andre genvarianter hos kvinnene skal analyseres.

Forrige uke startet den nye norske pilotstudien med kvinner fra Vestre Viken.

Ved hjelp av spyttprøver, skal forskere analysere ulike gen-variasjoner hos kvinnene.

Nå får bare kvinner over 50 år tilbud om mammografi-screening.

Men 20 prosent av alle som får brystkreft, får diagnosen før de fyller 50 år.

Målet med pilotstudien er å se om screening kan gjøres mer målrettet inn mot hver enkelt kvinnes risiko.

MedWatch omtalte saken først.

Forskerne rekrutterer nå kvinner fra Vestre Viken helseforetak til å delta i studien.

– I alt skal vi ha med 80 kvinner mellom 40 og 50 år.

Det sier overlege Tone Hovda ved Brystdiagnostisk senter i Vestre Viken helseforetak til forskning.no.

Testen er enkel og tas fra innsiden av munnhulen. Spyttprøven fra kvinnene sendes så til Estland for analyse.

Svaret vil vise om deltakerne har forhøyet risiko eller ikke.

Om prøven viser forhøyet risiko, vil deltakeren få anbefalt et eget kontrollopplegg.

– Målet med studien er å finne kvinner med økt risiko slik at de kan følges opp tettere, sier Tone Hovda, overlege ved Brystdiagnostisk senter, Vestre Viken helseforetak. (Foto: privat)

Det har lenge vært kjent at kvinner med mutasjon i blant annet BRCA1 og BRCA2-genene har svært forhøyet risiko for å utvikle brystkreft.

– Men det er ganske mange familier der det er mange tilfeller av brystkreft uten at man har funnet ett spesielt gen som øker risikoen, forklarer Hovda.

Prosjektet har som mål å finne disse kvinnene som har økt risiko.

Det er ikke varianter i enkelt-gener de er på jakt etter.

– Det er mange småendringer på flere gener som sammen kan gi økt risiko for brystkreft, forklarer Hovda til forskning.no.

Genendringene gir ikke økt risiko hver for seg, men kan gi økt risiko hvis de opptrer sammen.

Ut fra dette, kan forskerne regne ut en risiko-score for hver enkelt deltaker.

– Vi kaller det en polygenetisk risiko­score, sier Hovda.

Noen kvinner kan ha økt risiko, mens andre kan ha lavere risiko for brystkreft enn gjennomsnittet.

Om piloten lykkes, kan testen tas i bruk i stor målestokk en gang i fremtiden.

– Dette vil være et ledd i mer persontilpasset screening av brystkreft, sier Hovda.

Målet er at kvinner med økt risiko kan få tettere oppfølging. Dermed kan man oppdage kreft tidligere enn nå.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Oslo Cancer Cluster og en estisk bioteknologi-bedrift. Genetikkforskere ved OUS og UiO har bidratt med å analysere data fra norske biobanker.