Stefan Axelsson
1956–2023

Foto: privat.

Vår kjære venn og kollega gjennom mange år, Anders Stefan Axelsson, døde den 27.02.2023. Han skulle fylle 67 år den 14. april og var i full gang med å planlegge sin pensjonisttilværelse. Slik ble det dessverre ikke.

Stefan utdannet seg til tannlege ved Malmø Universitet. Han jobbet noen år i Sverige før han satte kursen for Oslo. Her utdannet han seg til spesialist i kjeveortopedi og fra 01.09.1993 ble han ansatt ved det nyopprettede TAKO-senteret (Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser) i en deltidsstilling.

Det viste seg at det var stort behov for en kjeveortoped som interesserte seg for pasienter med sjeldne diagnoser og funksjonsnedsettelser, og Stefan var som skapt for denne jobben. Pasientene ble glad i ham, og han i dem. Stefan fikk en viktig rolle i videreutviklingen av TAKO-senteret og så snart at det manglet forskning på området. Han søkte stipend og forsvarte sin doktorgrad om cradniofaciale og dentale karakteristika hos personer med Williams syndrom i 2005.

Senere ble Stefan involvert i flere forskningsprosjekter innen sjeldenfeltet og de fleste av disse hadde bred tverrfaglig tilnærming.

Stefan var fra mange år tilbake involvert i foreningsarbeid både i den norske seksjonen av Nordisk forening for funksjonshemmede og oral helse (NFH), i den nordiske foreningen NFH og i den internasjonale IADH.

Hans engasjement og alltids tilstedeværelse er allerede et savn. Vi vil ofte tenke på Stefan når det er på tide å arrangere et seminar eller en kongress.

Stefan var en svært kompetent fagperson, og han var også en miljøskaper.

Det er flere av hans kolleger som også har opplevd Stefan som veileder på tannlegeutdanningen, og felles for dem er opplevelsen av en mentor og senere kollega som var genuint opptatt av å dele sin kunnskap.

Stefan vil bli dypt savnet.

Hilde Nordgarden

Anne Beate Sønju Clasen