Ny vitenskapelig redaktør i Tidende

Foto: Universitetet i Oslo.

Dipak Sapkota (43) er ansatt som vitenskapelig redaktør i Tidende fra 1. april 2023. Sapkota er professor i oral histologi og oral patologi ved Det odontologiske fakultet, Universitet i Oslo.

Sapkota har lang erfaring som akademisk redaktør og fagfelle for internasjonale fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter. Han har fungert som akademisk redaktør for BMC Cancer (2018–), Scientific Reports (2022–) og PLOS One (2018–2022), og som gjesteredaktør for Mediators of inflammation journal (2021).

Sapkota bidrar også jevnlig som fagfelle for Journal of Oral Pathology Medicine, BMC Cancer, PLoS one, Scientific Reports, Tumor Biology, Virchows Archiv , Archives of Oral Biology, Cancer Letters, International Journal of Medical Sciences, Journal of Biomedical Sciences, med flere.

Dipak Sapkotas forskning de siste 15 årene har dreid seg om grunn- og translasjonsforskning innen oral preancer/orale potensielle maligne forandringer (OPMD) og munnhulekreft, multidisiplinære prosjekter innen et bredt spekter av emner og sykdommer som oral mikrobiologi, vevsregenerativ behandling (tissue engineering) av bein, kronisk utmattelsessyndrom, covid-19, kreftepidemiologi, pedagogisk forskning m.m. Han har publisert rundt 50 vitenskapelig artikler i fagfellevurderte internasjonale tidsskrifter.

Dipak Sapkota etterfølger Nils Roar Gjerdet som nå går av som vitenskapelig redaktør i Tidende.