Karin J. Heyeraas
1938–2023

Foto: Privat.

En pioner innen odontologisk forskning er gått bort.

Karin J. Heyeraas var født i Namsos 28. september i 1938 og døde i Bergen 7. februar etter en sykdomsperiode.

Karin var utdannet tannlege i Bonn i 1964. Tilbake i Norge tok hun tilleggsutdanning og startet opp som tannlege. I 1972 begynte hun som vitenskapelig assistent ved Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen, der hun etter hvert ble professor og ble værende i hele sin yrkesaktive karriere. Hennes første forskningsarbeider var innen nyrefysiologi. Etter kort tid ble problemstillinger innen oral fysiologi hennes forskningsfelt med fokus på regulering av transkapillær væskebalanse og inflammasjon i orale vev, spesielt i tannpulpa.

Hun var den første kvinne med odontologisk bakgrunn som disputerte ved Universitetet i Bergen i 1980. Hun mottok i 1996 IADR sin Pulp Biology Award for sitt pionérarbeid innen fagområdet. I 2022 mottok hun også BergenTannlegeforenings ærespris for sitt viktige arbeid for odontologisk forskning og undervisning.

Karin hadde etter hvert flere doktorgradskandidater, og hun tok godt vare på alle som kom under hennes veiledning. Hun var en markant person som sterkt promoterte viktigheten av god basal odontologisk forskning. Innen norsk odontologi vil Karin bli stående som en fagsterk pioner.

Karin var en familiekjær person som alltid satte familien og sine tre sønner først, og våre tanker går nå til den nærmeste familien. Vi vil huske Karin som en god læremester og kollega og takke for hennes innsats for odontologien og for å sette fagmiljøet i Bergen på det internasjonale kartet.

Vi lyser fred over Karins gode minne.

Ellen Berggreen

Inger Hals Kvinnsland

Inge Fristad

Sivakami Haug

Athanasia Bletsa