Spør advokaten

Gyldighet av etableringsrestriksjon (konkurranseklausul) når samarbeid avsluttes etter kort tid på grunn av pasientmangel

ToneGalaasen 

Advokat i NTF

Jeg har akkurat begynt å jobbe som næringsdrivende oppdragstaker hos en praksiseier. Da kontrakten ble inngått, lovet praksiseier at det ville være nok pasienter til å jobbe fulle arbeidsuker. Det viser seg nå at dette ikke stemmer, og at det bare er nok pasienter til å jobbe en til to dager i uken. Praksiseier mener at en etableringsrestriksjon (konkurranseklausul) som står i kontrakten gjelder, selv om jeg nå slutter etter kort tid på grunn av pasientmangel. Er dette riktig?

Svar:

Nei, etter vår oppfatning er dette ikke riktig. En etableringsrestriksjon vil ikke være gyldig, når samarbeidet har vart i kort tid, du har behandlet få pasienter og kontrakten avsluttes på grunn av pasientmangel – i den grad den i det hele tatt var gyldig da avtalen ble inngått.

Det er ingen forhold som tilsier at praksiseier har behov for å opprettholde en etableringsrestriksjon i en slik situasjon. Praksiseier bør derfor bekrefte skriftlig at dette punktet i kontrakten ikke gjelder, etter at samarbeidet er avsluttet.

Gyldigheten av slike klausuler må vurderes konkret, og det er viktig å være oppmerksom på at konkurranselovgivningen, avtaleloven og den gjensidige lojalitetsplikt i kontraktsforhold setter grenser for hva som gyldig kan avtales.