HPV-relatert cancer er svært utbredt

Foto: Yay Images.

I høyinntektsland som USA, Storbritannia, Sverige og Danmark er 60-70 prosent av alle krefttilfeller i svelg (orofarynx) nå relatert til HPV, mens det i mellom- og lavinntektsland er under 20 prosent, skriver det danske Tandlægebladet. Vaksinering mot HPV før seksuell debut er den viktigste forebyggingsstrategien mot HPV-relatert cancer.

Human papillomavirus (HPV) er den vesentligste etiologiske faktor ved utvikling av kreft i endetarm og kjønnsorganer,

Ifølge en oversiktsartikkel, publisert av nord- og søramerikanske forskere, betyr dette at den typiske pasient med cancer i svelg i rike land ikke lengre er en eldre person med lav sosioøkonomisk status og stort forbruk av tobakk og alkohol, men derimot en yngre, velutdannet mann med høy sosioøkonomisk status. Han røyker og drikker ikke, men til gjengjeld har han mange seksuelle kontakter.

Forfatterne peker på orogenital sex som en vesentlig overføringsfaktor og påpeker at slik praksis er blitt vesentlig mer utbredt i løpet av de siste årtiene (f.eks. i USA fra 10-18 prosent i 1993 til 60-89 prosent i 2010). Menn har større risiko for overføring til svelg enn kvinner, da konsentrasjonen av virus er høyere i vulva enn på penis.

Forfatterne presiserer også at vaksinering mot HPV før seksuell debut er den viktigste strategi for forebygging av HPV-relatert cancer.

Louredo BVR, Prado-Ribeiro AC, Brandão TB et al. State-of-the-science concepts of HPV-related oropharyngeal squamous cell carcinoma: a comprehensive review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2022; 134:190-205.