Kunngjøring av suppleringsopptak – spesialistutdanning i pedodonti, studieoppstart høsten 2023

Generell informasjon

Seksjon for pedodonti,Institutt for klinisk odontologi, ved Universitetet i Bergen utlyser et suppleringsopptak for spesialistkandidat i pedodonti med studiestart august 2023.

Søknad og opptak

For utfyllende informasjon om opptak, rangeringskriterier, søknad og informasjon om spesialistutdanning i odontologi generelt, se Spesialistutdanning i odontologi | Universitetet i Bergen (uib.no)

For utfyllende informasjon om studieplanen for spesialistutdanningen i pedodonti, se: Utdanning (uib.no)

Søknads- og dokumentasjonsfrist er 15.mars. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert. Vær obs på at dokumentasjonsfristen er lik søknadsfristen. Søknaden og relevant dokumentasjon i pdf-format legges inn elektronisk via Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/velgInstitusjon.jsf