Magne Raadal
1943–2022

Foto: Privat.

Magne Raadal sovnet stille inn sammen med sine nærmeste den 28. august 2022, kort tid før han ville ha fylt 79 år. Han har satt spor etter seg, ikke bare blant de nærmeste, der han sammen med kjæresten sin Else, hadde fått tre barn og flere barnebarn. En stor og nær flokk med Magne som høvding.

Som professor i barnetannpleie og mangeårig fagleder av Barneavdelingen ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB), visste han bedre enn de fleste hvordan dårlig tannhelse kunne gjennomsyre og ødelegge hverdagen, og hvordan kyndig hjelp kunne gi folk hverdagen tilbake.

Folk som er blitt kurert for tannbehandlingsfrykten sin, kan takke Magne som tok initiativ til å etablere Senter for Odontofobi (SFO). Senteret ble åpnet i 1992, og han ledet og utviklet SFO sammen med fagfolk fra Det psykologiske fakultet (UiB) og Den offentlige tannhelsetjenesten. Senteret representerte et fagfelt innen norsk odontologi: Odontologiske atferdsfag, og det dannet også grunnlaget for at det i hele landet ble etablert tverrfaglige team for behandling av tannbehandlilngsangst. Behandlingen ble etter hvert anerkjent som helsehjelp og gitt offentlig støtte.

Som en konsekvens av et brennende engasjement for å gi folk den hjelpen de trengte, etablerte Magne Raadal Norsk forening for odontofobi, der han i mer enn ti år var leder. Den banebrytende forskningen, i kombinasjon med den kliniske kompetansen, gjorde Magne til en av de toneangivende i både norsk og internasjonal barnetannpleie. Dette så man også gjennom hans engasjement som mangeårig styremedlem med ulike verv i Norsk forening for pedodonti, Norsk spesialistforening i pedodonti og ikke minst hans presidentskap i European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD).

Magne ble kjent som en grundig og samvittighetsfull doktorgradsveileder, og omsorgen og nærheten han viste førte til at stipendiatene ble nære venner livet ut.

I tillegg til ambisjoner på vegne av odontologifaget og ikke minst utdanningen av tannleger, var det nesten selvsagt at han også skulle ta på seg vervet som dekan ved fakultetet i 2002. Det var allerede satt i gang en prosess for å slå sammen Det odontologiske og Det medisinske fakultet, begrunnet i at tannhelse har naturlig sammenheng med generell helse, og at en sammenslåing ville styrke begge fakultetene. Magne fulgte opp denne prosessen frem til sammenslåingen og viste i denne perioden sin styrke og sine evner som brobygger. Magne var også sterkt involvert i planleggingen av det nye odontologibygget som ble åpnet i august 2012.

Magnes store hobby var orientering, men det viktigste av alt var familien, som han snakket om til daglig. Når Magne hadde Else, barn og barnebarn rundt seg var verden uproblematisk. Da var Magne lykkelig.

Vi vil huske Magne med stor takknemlighet for det han har bidratt med som professor i barnetannpleie og dekan ved UiB. Han var en dyktig kliniker med stort engasjement for de som trengte spesielle tiltak, samtidig som han satte viktige spor etter seg både innen forskning og akademisk ledelse. Han var en brobygger og et varmt menneske.

Kollegaer ved UiB: Erik Skaret, Gerd Kvale, Anne Christine Johannessen, Asgeir Bårdsen, Marit S. Skeie, Norsk forening for pedodonti og Arne Jacobsen