Quo vadis?

HemingOlsen-Bergem 

President i Tannlegeforeningen

Foto: Kristin Aksnes.

Tiden er snart inne for et nytt representantskapsmøte. Representantskapet er NTFs høyeste myndighet og består av delegater fra lokal- og spesialistforeningene og NTF Student. Det er dette organet som blant annet fastsetter de overordnede føringene for NTFs politikk i den neste representantskapsperioden, og som velger de personene som de ønsker skal styre foreningen på vegne av medlemmene. Dette gjør representantskapsmøtet til det aller viktigste møtet for NTFs medlemmer. Det er her du virkelig kan løfte din røst, fremme dine meninger og være med på å formulere hva NTF skal kjempe for. Det kan være rettigheter til pasientene. Det kan være å bevare arbeidsplassen din. Det kan være å stå opp for hva du skal jobbe med i offentlige og/eller i private tannlegevirksomheter. Det kan være å jobbe for utvidet stønad over Folketrygden, mer penger til fylkeskommunen eller å la pengene følge pasienten. Det kan være å kjempe for mer offentlig finansiering og mer offentlig organisering, for mer samhandling offentlig og privat tannhelsetjeneste eller for en fasttannlegeordning. Det kan handle om lønn og tariff, om utdanning og om finansiering til universitetene. Det finnes så mange muligheter, og det finnes så mange spørsmål om vår relativt lille helsetjeneste.

Her er noen spørsmål jeg ønsker at du skal stille deg selv: Hva vil du? Hva er viktig for deg? Og hva vil du gjøre med det?

Jeg er økende urolig for engasjementet blant tannlegene. Jeg snakker ikke om engasjementet i den daglige kliniske hverdagen. Jeg vet at tannlegene er dyktige helsearbeidere som tar godt vare på pasientene sine. Jeg vet at tannlegestanden har stor respekt og tillit i befolkningen. Jeg vet at de etterutdanner seg og holder seg oppdatert på nye metoder og nytt utstyr. Men jeg er urolig fordi så få synes å engasjere seg i sin egen fremtid.

Her er noen spørsmål jeg ønsker at du skal stille deg selv: Hva vil du? Hva er viktig for deg? Og hva vil du gjøre med det?

Det har allerede begynt. Endringene er i gang. Vi har fått flytting av grupper av pasienter, bestemt av politikere, uten konsekvensutredning eller nyttevurderinger. Vi har politikere som tar ansvar for en befolkning som er stadig mer presset i sin privatøkonomi. Vi snakker med dem og prøver å få frem kunnskap, konsekvensvurderinger og nytteeffekter slik at de tar de beste valgene. Det skal vi fortsette med. Men for å lykkes trenger vi at medlemmene reiser seg og peker ut en retning. Vi er foreløpig for få som melder seg på i debatten. Lokalforeninger i landet melder om at det bare er fem til ti prosent av medlemmene som stiller på deres generalforsamlinger. Det betyr at ni av ti lar det være opp til den ene som engasjerer seg å representere deres syn i debatten. Det er ikke bra for demokratiet.

Søren Kierkegaards ord uttrykker dette godt: «Det å ikke ha noen mening, er også å velge, for hvis man ikke selv har en mening, gir man andres meninger og handlinger større spillerom». Det betyr ikke at de som engasjerer seg ikke kommer til å ha fellesskapets beste i sentrum for arbeidet med fremtidens tannhelsetjeneste. Jeg har lært dem å kjenne som samvittighetsfulle kollegaer som arbeider hardt for fellesskapets beste. Allikevel, det burde vært mange flere engasjerte. I en tid som nå håper jeg at det blir kamp om å få lov til å dra på representantskapsmøtet, en kamp om å få lov til å bestemme politikken for NTF. Jeg ønsker meg mange kollegaer som ikke vil sitte stille lenger, men som vil engasjere seg i sin egen og andres fremtid.

Jeg har hørt fra flere som mener at det ikke vil skje noen endringer. Jeg tror de tar feil. I en tid hvor regjeringen har nedsatt et tannhelseutvalg, hvor tannhelsetjenesteloven allerede er i ferd med å bli forandret, hvor politikerne gjør endringer gjennom statsbudsjett og revidert statsbudsjett og hvor Verdens helseorganisasjon ønsker munnen tilbake i kroppen tror jeg vi kan forvente store endringer. Jeg kan ta feil. Det kan jeg leve med. Men er du villig til å ta sjansen? Vil du bli dratt inn i fremtidens tannhelsetjeneste, eller ønsker du å ha innflytelse på din egen fremtid?

Tenker du at du er for ung, for gammel, for lite kunnskapsrik? Tenker du at du har for lite å bidra med? Da håper jeg du tenker på nytt. NTF trenger deg. Kollegaene dine trenger deg. Bli med i lokalforeningen eller spesialistforeningen din. Still opp til et sentralt verv. Vær med på å påvirke representantskapets beslutninger og NTFs standpunkter. Rammene for tannhelsetjenestens fremtid formes nå!