Spør advokaten

Arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende?

Dag KiellandNilsen 

Advokat i NTF

Da jeg var nyutdannet for noen år siden ble jeg enig med praksiseier om at jeg skulle være ansatt arbeidstaker fordi dette føltes tryggest. Nå foreslår praksiseier at jeg skal gå over til å bli selvstendig næringsdrivende og sier at jeg da vil tjene mer. Kan jeg nekte eller må jeg bli næringsdrivende?

Svar:

Hei, praksiseier kan ikke tvinge deg til å bli selvstendig næringsdrivende. Det er kan hende riktig at du i så tilfelle ville tjene mer, men du vil også ha større økonomisk risiko og dårligere rettigheter med tanke på sykepenger, pensjon og feriepenger blant annet. Vi har skrevet flere artikler om forskjellene på det å være selvstendig næringsdrivende og ansatt arbeidstaker i Tidende nå i 2023.

Vi minner om at det kan være et hensiktsmessig alternativ for begge å tenke over om det er gunstig å avtale en form for provisjonslønn for arbeidstaker når omsetningen når et visst nivå.