Fremtiden er nå vol. 2

Heming Olsen-Bergem

President i Tannlegeforeningen

Foto: Kristin Aksnes.

Det var ikke til å unngå at det ble en oppfølger til forrige Presidenten har ordet. 12. august ble som kjent utvalget som skal gjennomgå tannhelsefeltet oppnevnt, og mandatet offentliggjort. Jeg er godt fornøyd med det brede mandatet, selv om det er områder jeg gjerne så at også var blitt tatt med. Sentrale ting som utdanningen, studieopptaket, Grimstadutvalget og plasseringen av tjenesten bør være områder som også berøres i dette viktige arbeidet. Hvis vi skal se helhetlig på fremtidens tannhelsetjeneste, må vi også se på utdanningsnivået og -kvaliteten på de studentene som etter hvert skal tjenestegjøre. Hvis vi skal vurdere tannhelsetjenesten som en del av helsetjenesten, innebærer dette også å sikre beredskap. Da må vi kunne vurdere i hvor stor grad vi skal utdanne eget personell i Norge.

Sammensetningen av utvalget har naturlig nok ført til en del diskusjon og noe misnøye. NTF spilte tidlig inn at vi ønsket oss representanter fra hele tannhelsefeltet. Nå ser vi at regjeringen ikke har tatt med representanter hverken fra universitetene, fra privat sektor, for tannhelsesekretærene, for tannteknikerne eller for fastlegene. Universitetene har ansvaret for grunnutdanning, spesialistutdanning og forskning, i tillegg til at de bidrar betydelig i den omfattende etterutdanningen av tannhelsepersonell. Jeg er ikke i tvil om at de også kommer til å bidra inn til utvalgsarbeidet, selv om de dessverre ikke sitter direkte i utvalget. Det er også viktig å påpeke at to av dem som sitter i utvalget, har sterke bånd til universitetene. Tannhelsesekretærene og tannteknikerne er en viktig del av tannhelseteamet. NTF skulle gjerne hatt dem med i utvalget. Det samme gjelder fastlegene. Fastlegene utgjør navet i den totale helse- og omsorgstjenesten og er en meget viktig samarbeidspartner for tannlegene. NTF har et tett samarbeid med disse gruppene, og vil invitere dem til dialog med mål om en bedre fremtidig tannhelsetjeneste.

Jeg er godt fornøyd med det brede mandatet, selv om det er områder jeg gjerne så at også var blitt tatt med.

Fra egne rekker har mange etterlyst representanter fra privat sektor i utvalget. Det forstår jeg veldig godt. NTF spilte inn navn på flere personer vi ønsket oss inn i utvalget fra de privates rekker, som tross alt utgjør to tredeler av tannlegene i Norge. Det er da viktig å huske på at dette er regjeringens utvalg, ikke tannlegenes. Privat sektor består av praksiseiere, leietannleger, kontraktørtannleger, ansatte, kjedeeiere og kjedeledere. Alle disse kunne ikke fått plass i utvalget, men alle kan bli hørt gjennom NTF og vårt sentrale næringsutvalg, ledet av Terje Fredriksen.

Selv er jeg veldig klar over utfordringene med min egen deltakelse i utvalget. Utvalget er svært viktig for fremtidens tannhelsetjeneste, og det er viktig at NTF er med. Vi skal både evne å se helheten i tjenesten og hverdagen til den enkelte tannlege, uansett hvor i tannhelsetjenesten den måtte være. NTF har med støtte fra sine medlemmer pekt på viktigheten av at tannleger er helsearbeidere, og at det er et viktig prinsipp at munnen er en del av kroppen. Nå har vi muligheten. Jeg sitter i utvalget som representant for alle NTFs medlemmer, og jeg vil søke å tale alles sak. Dette gjør jeg ikke alene. Med meg har jeg NTFs dyktige sekretariat, hele hovedstyret med visepresidenten, NTFs tillitsvalgte og alle dere medlemmer. Bruk stemmen din. Gi meg – oss – dine synspunkter. Sammen kan vi gjøre dette veldig bra.

Med unntak av bekymringen over dem som mangler i utvalget, ser jeg veldig frem til å få ta del i synspunktene til dem som faktisk er med. Det er en god ting å bli sett på fra utsiden. Jeg er derfor glad for at utvalget har representanter både fra helsesektoren, juristene og økonomene. Hvis vi skal finne en god balanse mellom økt offentlig finansiering, hensiktsmessig organisering og god samhandling i tannhelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten, er det nødvendig at også andre øyne tar en grundig kikk på dette. Så skal vi sørge for at de blir godt kjent med og tar med seg det gode med tjenesten, slik den er nå.

Jeg vil avslutte med å takke alle som har sendt meg SMS, e-post, messenger-meldinger, facebook-kommentarer, kommentarer på Presidentens time, og til de som har ringt. Noen har vært bekymret, noen irritert, noen glade og noen håpefulle. Jeg setter personlig stor pris på alt engasjementet og alle bidragene dere kommer med. Jeg lytter til dere. Og til dere som er bekymret for fremtiden, både for tjenesten, for egen virksomhet eller arbeidssituasjon: Frykt ikke! Det vil alltid være behov for dyktige munnhelsearbeidere.