Eivind Karlsen 1936–2022

Foto: Gudrun Sangnes

Den norske tannlegeforenings tidligere generalsekretær, Eivind Karlsen, har gått ut av tiden. Med det har NTF mistet et æresmedlem og en hedersmann, som var en markant skikkelse gjennom sin lange karriere i foreningen.

Eivind Karlsen var utdannet som tannlege i Oslo i 1960 og ble NTF-medlem samme år. Hans karriere som praktiserende tannlege omfattet arbeid både som militærtannlege i Horten, skoletannlege og privat praksis i Oslo samt instruktørtannlege ved Odontologisk fakultet ved universitetet i Oslo.

I 1964 begynte Eivind Karlsen som assisterende sekretær i NTFs sekretariat, han avanserte deretter til sekretær fra 1966-76 og til assisterende generalsekretær i årene 1976-87.

I boken til NTFs 100-års jubileum i 1984 påpeker daværende generalsekretær, Arne Sollund, at antall ansatte i sekretariatet «ikke holdt følge med økningen i arbeidsoppgavene, som har vært resultatet av større aktivitet i flere organisasjonsledd. Dette har man forsøkt å kompensere ved bruk av tekniske hjelpemidler. Eivind Karlsen ….., har arbeidet meget med denne moderniseringen som blant annet har ført til at datateknikk er tatt i bruk både for forskjellige registreringsformål og tekstbehandling.». At sekretariatet dermed var ganske tidlig ute på dette området, hadde stor betydning for virksomheten, og er noe NTF i vesentlig grad kan takke Eivind Karlsen for.

I 1987 ble Eivind Karlsen formelt ansatt som generalsekretær, etter at han i realiteten allerede hadde fungert i denne rollen i noen år.

Sekretariatets tidligere informasjonssekretær, Reidun Stenvik, skriver i jubileumsboken ved NTFs 125-årsjubileum i 2009: «At han ble kalt «generalen» av de ansatte, må sies å være en hederstittel. Han var allestedsnærværende og ringte sekretariatet minst én gang om dagen når han var på reise eller ferie.»

Eivind Karlsen satt på generalsekretærposten gjennom 14 år til han gikk av med pensjon i 2001. Privatpraksisen holdt han ved like gjennom alle disse årene, som kvelds- og fritidsvirksomhet. I avskjedsintervjuet i Tidende med tittelen «Generalen blir guvernør», noe som henspilte på at han fra da av kunne bruke langt mer tid og krefter på arbeidet i Rotary, uttrykte han takknemlighet over å ha fått være med på den store bedringen i befolkningens tannhelse og den fantastiske utviklingen i tannlegefaget: «Det er jo faget som er det viktigste, selve limet og grunnen til at vi holder sammen.» Måtte hans ord bli stående til evig tid!

For NTF var Eivind Karlsen en betydningsfull leder i en tid da foreningen utviklet seg i raskt tempo, ikke minst på det teknologiske området.

Vi som jobbet sammen med ham, husker ham som en tydelig leder, en omtenksom sjef og en engasjert kollega. Og vi glemmer aldri hans begeistring for Evert Taubes viser, som han gjerne fremførte ved enhver anledning.

Vi lærte mye av ham, ikke minst om høflighet og om skikk og bruk, noe vi har hatt mye glede av siden. For NTF vil «generalen» fortsatt være knyttet til Eivind Karlsen, som betegnelsen på en hedersmann som vil bli husket.

De siste årene av et innholdsrikt liv tilbrakte Eivind Karlsen på Sofienberghjemmet. Der sovnet han også stille inn tirsdag 2. august i år.

Våre kondolanser og vår medfølelse går til hans kone, Anne Kathrine, hans to barn, Stine og Gorm, og deres familier.

Vi lyser fred over Eivind Karlsens minne.

Heming Olsen-Bergem, president

Morten Harry Rolstad, generalsekretær