Lofotværiger etterlyste tannlege i påsken

Foto: Yay Images.

I påsken etterlyste desperate lofotværinger tannlegehelsetjeneste i Lofoten i sosiale medier, skriver Lofot-Tidende 22. april. Noen antydet at det var vanskelig å få svar på vakttelefonen for Lofoten.

Det organiseres som oftest en vakt­ordning i jul, påske og pinse på en av fylkeskommunens tannklinikker i Lofoten. Det er utover det ingen organisert vaktordning i Lofoten på kveldstid, i helger eller på andre røde dager.

Fylkestannhelsesjef i Nordland, Henrik Schmidt, forteller at det i påsken var organisert vakt på Vågan tannklinikk. Det var åpent to timer på formiddagen fra og med skjærtorsdag til og med 2. påskedag.

– Stemmer det at det kunne være vanskelig å «komme gjennom» i påsken? Hvis ja, hvorfor?

– Om det var vanskelig å komme igjennom kan jeg ikke svare på. Henrik Schmidt sier at alle tannlegestillinger i den offentlige tannhelsetjenesten i Lofoten er besatt, men at det er noen ubesatte tannpleierstillinger i Vågan og Vestvågøy.

I Vestvågøy jobber fem tannleger og én tannpleier. To tannpleierstillinger er ubesatte. I Sørvågen fins én tannlege. I Vågan jobber fire tannleger og én tannpleier. Én tannpleierstilling er ubesatt. I tillegg er det en del private tannklinikker.

– Hva med vikarer for tannleger som har permisjon?

– Det er variabelt om ansatte i permisjon har vikar. Det avhenger av permisjonens størrelse og varighet samt mulighet for å få tak i vikar, svarer Schmidt.