Kunngjøring om ekstraordinært opptak til spesialistutdanning i pedodonti med studiestart høsten 2023

Det er to ledige plasser ved spesialistutdanningen i pedodonti, ved Avdeling for pedodonti og atferdsfag, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Oppstart er august 2023.

Spesialistutdanning i pedodonti er prioritert og Helsedirektoratet støtter utlysning av to studieplass og opptak av to kandidater, såfremt at kandidatene vurderes av UiO og Nasjonal opptakskomite for spesialistutdanning i odontologi (NOS) til å oppfylle kravene for opptak i henhold til Rangeringsinstrukser ved vurdering av søkere til spesialistutdanning i odontologi.

Helsedirektoratet gir tilskudd til lønn til kandidater under spesialistutdanning i pedodonti for tannleger som har avtale med offentlig arbeidsgiver og tilskudd til etablering av stillinger for spesialister i pedodonti i offentlig tannhelsetjeneste

Utdanningsprogrammet er basert på heltids studium over tre år. De generelle opptakskravene er bestått odontologisk grunn­utdanning og to års erfaring fra allmennpraksis. I helt spesielle tilfeller kan det dispenseres fra kravet om to år (jf. Spesialistreglene).

Søknad og opptak

Søknad sendes via Søknadsweb. Den må inneholde CV, skjema for oversikt over praksis og kurs (både arbeidserfaring, kursdeltagelse, eventuelle publikasjoner og annen meritterende virksomhet) samt attesterte kopier av vitnemål og norsk autorisasjon. Anbefaling fra ledelsen i tannhelsetjenesten må være årsfersk og vedlegges søknaden.

Søknads- og dokumentasjonsfrist er 30. desember 2022. Søknaden og relevant dokumentasjon i pdf-format legges inn elektronisk via Søknadsweb. Ufullstendige søknader og sendt på annen måte enn via Søknadsweb blir ikke vurdert. Ved spørsmål ta kontakt med studie­seksjonen ved Det odontologiske fakultet studiekonsulent@odont.uio.no.