Spør advokaten

Kan tannhelsesekretæren være selvstendig næringsdrivende?

Dag Kielland Nilsen

Advokat i NTF

Jeg må finne meg ny tannhelse­sekretær og fikk spørsmål fra en kandidat om det var greit at hun da kunne være selvstendig nærings­drivende? Jeg ser at dette kan være lønnsomt for min virksomhet, men er usikker på om dette er riktig.

Svar:

Vi mener det er uforenlig med sekretærens arbeidsoppgaver og behovet for styringsrett over sekretæren at denne skal være selvstendig næringsdrivende.

Sekretæren vil i realiteten ikke kunne «opptre som selvstendig næringsdrivende». Selvstendig næringsdrivende, oppdragstaker, står i utgangspunktet fritt til selv å regulere når vedkommende skal arbeide og når vedkommende skal ta fri. En oppdragstaker kan kun i begrenset omfang være underlagt oppdragsgivers styring og kontroll.

Hvis sekretæren skal være oppdragstaker kan ikke sekretæren jobbe slik sekretærer er ment å jobbe. Du vil ikke kunne ha styringsrett ovenfor vedkommende.

Dette vil sannsynligvis også oppfattes som omgåelse av en arbeidstakers rettigheter. Overfor myndighetene vil det også være realitetene som avgjør, ikke hva dere formelt har avtalt. Det vil være over-/underordningsforholdet som her er avgjørende, ikke avlønning. Sentralt er også at sekretæren har personlig arbeidsplikt.

Som arbeidsgiver har du også en klar plikt til å sørge for at Arbeidsmiljølovens bestemmelser overholdes. Det følger av arbeidsmiljøloven § 2-1 at «.Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt..»

Det å konstruere dette slik at sekretæren skal være selvstendig næringsdrivende vil etter vårt syn også være i strid med denne bestemmelsen.