Tillit til forskning har økt under pandemien

Foto: Yay Images.

I en tid med virus og vaksiner er folk blitt bedre kjent med forskere. I store deler av verden har folk fått økt tillit til dem i denne tiden, skriver www.forskning.no.

Det har vært snakket mye om konspirasjonsteorier, alternative nyheter og vaksineskepsis de siste par årene. Men nå viser en undersøkelse at de fleste faktisk stoler mye mer på vitenskap og forskere enn de gjorde i 2018.

Dette viser en rapport fra Wellcome Trust, en uavhengig britisk stiftelse som finansierer helseforskning.

Undersøkelsen Wellcome Global Monitor ble gjennomført fra august 2020 til februar 2021. Dette var i en tid da det var mye snakk om vaksiner og covid-19 over hele verden.

Nesten 80 prosent av de spurte i 113 land sa at de stoler «mye» eller «noe» på vitenskap.

Nesten tre fjerdedeler av de 119 000 spurte sa det samme om forskere. En tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2018.

Tilliten har økt mest blant folk som sier at de visste «noe», «ikke mye» eller «ingenting» om forskning fra før, viser studien. Blant folk som sier at de kan mye om forskning, økte tilliten bare marginalt.

Dette tolker de som har utført studien som at folk har fått mer bevissthet om vitenskapens betydning under pandemien.

Det er spesielt i Øst-Asia, og da særlig Kina, at tilliten har økt. Også i Latin-Amerika, Øst-Europa og Sørøst-Asia er det en økning på over 10 prosent fra 2018.

I USA økte andelen som stoler mye på forskere med nesten det samme. 54 prosent av amerikanerne svarte dette i 2020. Dette var en økning på ni prosent fra 2018.

Generelt er tilliten til forskning høyest i Vest-Europa. Russland, Kaukasus og Sentral-Asia skiller seg ut som områder som har liten tillit til forskere. Det samme gjelder Afrika sør for Sahara. I alle disse regionene har tilliten derimot falt eller er stabil siden 2018. I sistnevnte region uttrykte bare 19 prosent et høyt nivå av tillit til forskere. Dette er den laveste tilliten i verden. Tilliten til forskning har økt mest blant folk som sier at de har fått livene sine påvirket av koronapandemien i stor grad. En faktor som påvirker tillit til forskning og forskere er hva folk tenker som sine politiske ledere.Folk som har høy tillit til sin regjering stoler også mest på forskning.

Forskningsrådet i Norge gjør jevnlige målinger av vår tillit til forskere. I mai 2021 kom det en ny undersøkelse. Denne viste at tilliten til norske forskere aldri har vært høyere. Nærmere ni av ti nordmenn sier de har stor tillit til jobben en forsker gjør. Det er en økning på 10 prosentpoeng fra sommeren 2020. Andelen som oppgir at de har liten tillit til forskere er svært lav. Kun én prosent svarer dette.

Kilde

How Covid-19 affected people´s lives and their views about science, Wellcome Global Monitor 2020