Influensa som ny meldings­pliktig sykdom til MSIS

Foto: Yay Images.

Det er vedtatt at influensa blir en ny meldingspliktig sykdom fra laboratoriene til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), skriver Folkehelseinstituttet (FHI) 13. desember 2021. Meldeplikten omfatter ikke MSIS-klinikermelding fra leger til MSIS. Formålet er å kunne ha tilstrekkelig, rutinemessig overvåkning av sykdommen over tid, og beredskap mot sykdommen, slik at det raskt kan iverksettes tiltak ved økning i sykdomstilfeller.

Forskriftsendringen trer i kraft fra mandag 13. desember. Endringen vil gi Folkehelseinstituttet mulighet til å få en bedre oversikt over omfanget og alvorligheten av influensasykdom i Norge.

Influensa flyttes nå fra gruppe C til gruppe A i MSIS-forskriftens vedlegg 1, slik at positive og negative prøvesvar blir meldingspliktige fra laboratoriet. I dag er meldeplikten for alle influensasvar midlertidig, etter den ekstraordinære forskriftsendringen som ble vedtatt i juni 2020, som ledd i responsen mot covid-19.

– Forskriftsendringen vil ikke medføre merarbeid for legene eller laboratoriene. Laboratoriene sender allerede i dag alle prøvesvar for influensa til MSIS-labdatabasen. Det skal ikke sendes MSIS-klinikermelding for påviste tilfeller av influensa, slik som det skal for andre meldingspliktige sykdommer, sier Karianne Johansen, direktør for avdeling for smittevernregistre i FHI.

Informasjon om omfang og konsekvenser av påvist influensa, vil kunne suppleres fra andre registre. Dette vil gjøre det mulig å frembringe fortløpende kunnskap, bl.a. om omfanget av innlagte med influensa, influensarelaterte dødsfall og vaksinasjonsstatus hos influensasyke. Dette har det historisk sett ikke vært mulig å overvåke detaljert for influensa.

Personvernet til den registrerte er sikret. Folkehelseinstituttets oppgave med å analysere trender og forekomst, skjer på befolkningsnivå, og behovet for fødselsnummer henger sammen med behovet for å kunne sammenstille data fra flere kilder. MSIS oppfyller lovens krav til kryptert lagring av alle personidentifiserbare opplysninger. All visning (dekryptering) av direkte identifiserbare personopplysninger, logges. Den registrerte har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg selv, og hvem som har sett opplysningene.