Rekordhøy vaksinedekning mot influensa

I midten av desember 2021 hadde 63 prosent av befolkningen i aldersgruppen over 65 år tatt influensavaksine. Dette er den høyeste dekningen noensinne. Folkehelseinstituttet ønsker likevel at dekningen øker ytterligere – til over 75 prosent.

– Målsettingen er en influensavaksinasjonsdekning på minimum 75 prosent blant risikogruppene, i tråd med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon og EU, sier leder for influensavaksinasjonsprogrammet, Kjersti Rydland.

Rydland forklarer at influensavaksinen ikke gir flokkimmunitet på samme måte som barnevaksinene, derfor teller hver eneste dose for å unngå alvorlig sykdom og dødsfall på grunn av influensa.

Overvåkningen av denne sesongens influensavirus begynte som vanlig i midten av oktober, og utbredelsen av sykdommen var svært lav hele høsten, mens den økte mot midten av desember. Tiltakene mot koronasykdom kan ha effekt på influensaspredningen.

– Smittespredningen kan øke svært raskt hvis influensaviruset først får fotfeste i deler av befolkningen. Alle som anbefales influensavaksine, bør ta den for å få effekt av vaksinen før influensa blir utbredt, oppfordrer Rydland.

Før koronapandemien var det i snitt 5 000 influensarelaterte sykehusinnleggelser og rundt 900 dødsfall hver sesong. De fleste av disse var personer over 65 år.