Nytt år med ny strategi

Foto: Kristin Aafløy

Vi går inn i et nytt år, som i hvert fall nå en ukes tid før årsskiftet ser usikkert ut – med tanke på hvordan pandemien som vi har levd med i snart to år, vil utvikle seg videre. Det blir som det blir, og jeg håper det snart er over.

Noen ting er heldigvis som de pleier. Som for eksempel at vi ved begynnelsen av en ny årgang av Tidende publiserer resultatet av et samarbeid mellom de nordiske redaksjonene for tannlegetidsskrifter. Samarbeidet har vart i mange år, og nå i 2022 publiserer de nordiske tannlegetidsskriftene de samme vitenskapelige artiklene for 28. gang.

Det er nesten som å ha fått et sett med nyttårsforsetter, som ofte oppstår fordi folk ønsker et sunnere og kanskje bedre liv.

Hovedansvaret for å få på plass de nordiske temaheftene går på omgang. Denne gangen er det svenskene som har hatt ansvaret for å definere hvilke sider av temaet som skal belyses, og identifisere forfattere som er villige til å skrive. I alt 28 forfattere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har bidratt.

Temaet for de ni nordiske artiklene i 2022, som publiseres i Tidende nr. 1 og 2, er periodontal og peri-implantatsykdom i de nordiske landene. Vi håper leserne finner det nyttig for yrkesutøvelsen at de nordiske redaksjonene nok en gang har forent krefter for å dekke et område innen odontologien best mulig.

Tidende går ellers inn i 2022-årgangen med en ny strategi for arbeidet med og i tidsskriftet. I store deler av 2021 har NTFs redaksjonskomité og Tidendes redaksjon samarbeidet om å få frem et strategidokument som kan være en god rettesnor for arbeidet de neste fem årene.

Det første vi spurte oss om er hva status for Tidende er i dag. Dette ble etablert basert på redaksjonskomiteens syn og Tidendes siste leserundersøkelse. Deretter spurte vi oss hvilke mål vi ønsker at Tidende skal ha, før vi gikk inn i hvilke tiltak som kreves for å nå målene.

Det ble identifisert syv mål, som med tilhørende tiltak er blitt den strategien Tidende skal arbeide etter de neste fem årene: Tidende skal være et odontologisk tidsskrift med relevant faglig innhold; Tidende skal være et forum for faglig oppdatering; Tidende skal bidra til holdningsdannelse og etisk refleksjon; Tidende skal stimulere til forskning; Tidende skal informere om oralhelsepolitiske temaer; Tidende skal ha en grønn profil og Tidende skal ha en velfungerende redaksjon og godt arbeidsmiljø.

Målene er for øvrig langt på vei allerede nedfelt i Tidendes formålsparagraf, samtidig som noe er nytt. Og det er nytt at det er tenkt ut spesifikke tiltak som kan være med å muliggjøre måloppnåelsen. Vi i redaksjonen er godt fornøyd med strategien slik den er blitt, og tror den vil komme til å være nyttig. Det er nesten som å ha fått et sett med nyttårsforsetter, som ofte oppstår fordi folk ønsker et sunnere og kanskje bedre liv.

Strategi eller ikke, i redaksjonen gleder vi oss over nok en gang å kunne starte på en ny årgang med vitenskapelig tidsskrift for tannleger, som vi håper blir til nytte for leserne.

Tradisjonen tro, siden 2019, har vi også i år engasjert en ny illustratør som vil følge oss gjennom hele årgangen.

Jeg ønsker alle Tidendes lesere et godt nytt år.

Ellen Beate Dyvi

Ansvarlig redaktør