Motstand mot betaling for helsedata

Svarene til høringen om tilgjengeliggjøring av helsedata viser at mange reagerer på Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å ta betalt for tilgang til dataene, skriver Dagens Medisin.

Fristen for å gi høringssvar til forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) gikk ut fredag 13. august.

Flere av høringsinstansene reagerer på at det legges opp til at Direktoratet for e-helse skal ta seg betalt for tilgang til helsedata fra registrene og frykter at prisene kan føre til mindre bruk av helsedata enn i dag. 

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)  mener høringsnotatet fra HOD i for liten grad synliggjør de økonomiske konsekvensene av løsningen: «Foreløpig forslag til prisliste for å gjøre data tilgjengelig viser at løsningen vil innebære en betydelig kostnadsøkning for brukerne», skriver de. 

SKDE viser til at data som hovedregel utleveres kostnadsfritt fra kvalitetsregistrene til fagmiljøet og akademiske institusjoner. De frykter at kostnadene for den nye ordningen særlig vil kunne ramme master- og doktorgradsstudenter og føre til mindre bruk av kvalitetsregisterdata til forskning.