Seks norske blant verdens tusen beste høyere utdanningsinstitusjoner

Shanghai-rangeringen er blant de mest omtalte av de internasjonale rangeringene av høyere utdanningsinstitusjoner.

De nordiske institusjonene plasserer seg i 2021 omtrent likt som i 2020-rangeringen.

Øverst av de nordiske finner vi Københavns universitet, før det svenske Karolinska Institutet, mens UiO er nummer tre i Norden. I 2020 var UiO på 60. plass i verden, og i år er plasseringen nr. 61.

Shanghai-rangeringen har eksistert siden 2003, og hvert år får 1 000 institusjoner plass på listen.

I år som i fjor er NTNU nest høyest plassert blant de norske, fulgt av Universitetet i Bergen (UiB), foran UiT Norges arktiske universitet og Norges miljø- og bioviten­skapelige universitet (NMBU). Også Norges Handelshøyskole (NHH) er inne på årets liste.

Alle som ikke er inne blant de hundre beste institusjonene, blir plassert i puljer. NTNU er plassert i puljen 101-151, UiB i 301-400, UiT i 501-600, NMBU i 701-800 og NHH i 901-1000.

På verdensrangeringen ligger Harvard University helt på topp, foran Stanford University og University of Cambridge som henholdsvis nummer to og tre.

De norske odontologiutdanningene er også rangert, og da med UiB på førsteplass.