Vanskelig å konkludere i studentundersøkelse om covid-19

26 000 studenter svarte på undersøkelsen, men forskerne sliter med å trekke en konklusjon, skriver Khrono om en undersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet (FHI) og OsloMet.

Undersøkelsene er en av de største av sitt slag, men OsloMet-professor og fagdirektør Atle Fretheim i FHI beskriver resultatene slik:

– Tja.

Studentene som deltok i undersøkelsen svarte på spørsmål gjennom hele forrige høst. Hver 14. dag rapporterte de om sin livskvalitet, hvor fornøyd de var med undervisningen og om de hadde fått påvist covid-19.

For å ta de mest konkrete resultatene først: Undersøkelsen viser klart at studentenes livskvalitet ble dårligere av digital undervisning. Det samme er sant om hvor fornøyde studentene var med undervisningen.

Forskerne kunne derimot ikke trekke en konklusjon i spørsmålet om risikoen for smitte ble høyere eller lavere av å ha studentene på campus.

– Det er et tankekors at resultatene var såpass usikre at vi ikke kan trekke en konklusjon, på tross av at vi gjennomførte en stor solid studie, helt etter boka for ikke-eksperimentelle studier. Det skyldes at vi forsøker å sammenligne ting som i utgangspunktet ikke er mulig å sammenligne. I dette tilfellet viste det seg at det ikke er mulig å sammenligne studentene som fikk tilbud om digital undervisning med de som hadde fysisk undervisning på grunn av de lokale smitteforholdene, sier Fretheim.

– Denne studien er det beste vi kan gjøre innenfor gjeldende lovverk.

Fretheim legger ikke skjul på sin frustrasjon. 14 ulike utdanningsinstitusjoner ble med i prosjektet. Over 140 000 studenter ble kontaktet. Av disse bidro over 26 000 i analysen. Én av de største forhåndsplanlagte studiene av smitteverntiltak som er gjort, sier Fretheim.

– Likevel ender vi opp med et resultatet som er tja. En del av årsaken til det er at vi ikke kan eksperimentere.

Daværende administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen og direktør ved FHI, Camilla Stoltenberg skrev i et leserinnlegg i fjor at Helseforskningsloven hindrer viktig forskning.

«Det er nødvendig å ha anledning til å lempe på samtykkekravet for å få mer og bedre kunnskap om konsekvenser av inngripende smitteverntiltak», skrev de to kronikkforfatterne.

Helseforskningsloven sier at det skal hentes inn skriftlig samtykke fra hver enkelt deltaker i et forskningsprosjekt.

Fretheim peker på dette som et gjennomgående problem, ikke bare med denne konkrete undersøkelsen, men for alle smitteverntiltakene.