Norsk studentorganisasjon og Akademikerne krever at studiestøtten heves

Mange studenter må jobbe mye ved siden av studiene for å overleve økonomisk. Studiestøtten må økes til 1,5 G for at alle skal ha muligheten til å få en utdannelse, uavhengig av sosial bakgrunn.

Med dagens studiestøtte er det ikke mulig å være heltidsstudent. Studiestøtten strekker ikke til, heter det på Akademikerne.no. Koronakrisen gjorde det enda tydeligere. Da Norge stengte ned og mange studenter mistet deltidsjobbene sine, måtte studentene ta ekstra lån for å klare seg. 

– Vi er bekymret for at unge mennesker velger bort utdanning, eller ikke fullfører utdanningen sin fordi de ikke har råd. Det er allerede slik at unge som har foreldre som har høy utdanning i større grad velger studier og får mer økonomisk støtte fra foreldrene. Økt studiestøtte er derfor viktig for å gi alle unge like muligheter og bygge ned forskjeller i Norge, sier Akademikernes leder, Kari Sollien. 

Akademikerne og Norsk studentorganisasjon (NSO) mener studiestøtten må økes til 1,5 G, nærmere 160 000 kroner. Dagens studiestøtte er på 126 000 kroner i året. Fordelt på 11 måneder utgjør det litt over 11 000 kroner i måneden. NSOs studentbudsjett viser at studentene har brukt opp nesten hele studiestøtten når husleien er betalt. Det betyr at studentene må bruke mer tid på å jobbe og mindre tid på studiene. 

– Vi trenger at studiestøtten økes og knyttes til 1,5 G. Da kan studentene konsentrere seg om studier og studietilværelsen, framfor deltidsjobben. Det sikrer like muligheter til å ta høyere utdanning, og raskere gjennom­føring, sier leder i NSO, Tuva Todnem Lund.

Høyre går ikke inn for å heve studiestøtten til 1,5 G. Heller ikke Arbeiderpartiet, Senter­partiet eller Fremskrittspartiet har programfestet å øke støtten til 1,5 G, men ønsker en økning. Miljøpartiet de grønne, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Kristelig folkeparti vil heve studiestøtten til minst 1,5 G. Det viser en gjennomgang Akademikerne og NSO har gjort.

Høyre er blant partiene som er mest defensive om studiestøtte i sitt partiprogram, sier Sollien før stortingsvalget.