Tegn til økt forbruk av frukt og grønt

Foto: Yay Images.

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) presenterte onsdag 20. oktober de nyeste tallene for forbrukerutviklingen for frukt- og grøntkonsum i Norge i 2021. Undersøkelsen heter 5 a day Europe og viser utviklingen i Norge sammenlignet med andre europeiske land.

Tallene for 2020 viser at koronapandemien hadde negativ innvirkning på hvor mye frukt, bær og grønnsaker hver enkelt av oss spiser. Færre restaurantbesøk og bortfall av kantineordninger på arbeidsplassen som følge av hjemmekontor var viktige forklaringsfaktorer, sier analysesjef Tore Angelsen i OFG.

– Tallene for september 2021 viser at den negative utviklingen er i ferd med å flate ut. Det at vi nå er tilbake på kontoret og bruker kantinetilbudet og at vi tar i bruk restauranter og andre spisesteder igjen, har en positiv innvirkning på forbruket, fortsetter Tore Angelsen.

Det er kun 22 prosent nordmenn som vanligvis spiser anbefalt mengde frukt, bær og grønnsaker, som er «fem om dagen». Kvinner er betydelig bedre enn menn, og det er dobbelt så mange kvinner som menn som spiser den anbefalte mengde med frukt og grønt. Kvinner har hatt en økning i forbruk av frukt og grønt fra september 2020 til september 2021, mens forbruket til menn er uforandret.