Gudbrand Øilo

Professor dr.odont. Gudbrand Øilo døde 5. september 2021, 85 år gammel.

Han var en høyt respektert og kunnskapsrik underviser og kollega. Mange norske tannleger kan takke ham for vennlig, klok og grundig klinisk veiledning og har hatt stort utbytte av hans forelesninger. Dette har kommet mange pasienter til gode.

Øilo var utdannet tannlege i Kiel og fikk norsk lisens i 1961. Han begynte sin yrkeskarriere i offentlig og privat praksis, og som instruktør ved det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) fra 1970. Fra 1975 til 1981 var han amanuensis samme sted tilknyttet undervisningen i odontologisk propedeutikk (krone/bro). Hans doktorgrad fra UiO i 1978 handlet om dentale sementer (Sealing and retentive ability of dental luting cements).

Han var professor ved Universitetet i Gøteborg 1982-1984 og avdelingssjef ved NIOM 1984-1995. I 1995 ble han tilsatt som professor ved avdeling for protetikk og bittfunksjon ved UiO og gikk av med pensjon i 2003, men hans deltidsengasjement ved NIOM fortsatte frem til 2010.

Gudbrand var en aktiv forsker med et godt ettermæle. Sementer sammen med keramer var to av fokusområdene hans gjennom hele forskerkarrieren. I tillegg var han opptatt av best mulig kvalitet på kliniske studier. Mange av teknikkene som ble brukt for å estimere overflateslitasje, passform og defekter i fylling- og kronekanter ved hjelp av avtrykk og replikamodeller var utviklet av Gudbrand og benyttet av andre forskere. Totalt publiserte han mer enn 80 artikler i vitenskapelige tidsskrifter.

Gudbrand Øilo var også opptatt av kvalitet på materialer og produkter til bruk i tannpleien. Han deltok i mange år i internasjonalt og europeisk standardiseringsarbeid med utarbeidelse av krav til dentale materialer og produkter. Han fikk gjennomslag for mange av sine synspunkter, ofte basert på omfattende laboratoriedata når krav skulle settes. Han nedla et stort arbeid i å definere krav til fremstillingsmetoder og kvalitet av tanntekniske arbeid.

Øilo var med sin høye kompetanse i mange år en anerkjent revisor for NIOM Certification og Nordic Dental Certification, en institusjon som godkjente dentale produkter for det europeiske/EØS markedet. Han var en høyt respektert, meget samvittighetsfull og litt streng revisor, med tydelig integritet ovenfor oppdragsgiver og kunder. Hans ord hadde stor gjennomslagskraft grunnet omfattende fagkunnskap. Kundene satte pris på bli revidert av en person med inngående kunnskap om deres produkter.

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo og NIOM har mistet en høyt verdsatt kollega, dyktig underviser og forsker. Vi minnes ham i takknemlighet og lyser fred over Gudbrand Øilos minne.

Jon E. Dahl
, direktør NIOM – Nordisk institutt for odontologiske materialer
Jan Eirik Ellingsen
, professor Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Tiril Willumsen
dekan Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo