Tannhelsesekretær – beskyttet tittel etter helsepersonelloven § 48

Kjært barn har mange navn, sies det, og for tannhelsesekretærer er dette riktig. Gjennom årtiene er vi blitt kalt søster, klinikksekretær, klinikkassistent, tannlegeassistent, assistent og tannlegesekretær.

Ikke det at vi er «kjært barn» kanskje, men at vi har vært uunnværlige, umistelige, sterkt savnet hvis vi er borte fra jobb, det har vi fått høre og føle.

Men tilbake til den beskyttede tittelen vår, tannhelsesekretær, den som ble besluttet brukt på utdannede og autoriserte og tatt inn i helsepersonelloven i 2000. Den blir misbrukt på de ufaglærte, i dagligtale og i arbeidskontrakter. Ikke bare en gang imellom og tilfeldig, men i stor målestokk.

Vi kjemper en daglig kamp mot ulovlig bruk av tannhelsesekretærtittelen.

Det brukes også lignende titler, som blant annet tannhelseassistent, tannlegeassistent og tannlegesekretær – titler som er svært like den autoriserte og dermed ulovlige å bruke etter helsepersonelloven § 74 Bruk av beskyttet tittel: «Bare den som har norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, har rett til å benytte slik yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell.» og «Ingen må uriktig benytte titler eller annonsere virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning»

Vi i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) kjemper en daglig kamp mot ulovlig bruk av tannhelsesekretærtittelen. Vi ser den blir brukt av arbeidsgivere, tannlegene, tannpleierne og den ufaglærte selv. Titlene brukes også på mange tannklinikkers hjemmesider. Dette bidrar til å videreføre ulovlige titler og svekker vår yrkesgruppes utdanning og autorisasjon.

De ufaglærte prøver vi å være overbærende med, de har ikke utdannelsen og har dermed ikke gjennom den fått kunnskap om ulovlig bruk av autoriserte helsepersonelltitler. Men du som arbeidsgiver og tannlege, du sitter med kjennskap til helsepersonelloven og må være den som ikke benevner den ufaglærte og uautoriserte medarbeideren med en beskyttet tittel.

I kommentarene til helsepersonelloven § 74 gis det et eksempel på ulovlig tittelbruk: Naturlege er ulovlig – for da kan folk forledes til å tro at vedkommende er utdannet lege og har autorisasjon.

Er det da greit å bruke tannlegesekretær, tannhelseassistent, tannlegeassistent? Nei mener Helsetilsynet. Det kommer klart frem i svaret vi mottok på forespørsel om misbruk bruk av den autoriserte tittelen og bruk av lignede titler.

Autorisert helsepersonell med annen utdanning enn tannhelsesekretærutdanning kan heller ikke bruke tittelen tannhelsesekretær.

Tannlegeforeningenes bruk av tittelen assistent eller klinikkassistent på ufaglærte og uautoriserte anbefales på det varmeste.

Anne-Gro Årmo

Forbundsleder, Tannhelsesekretærenes Forbund