Ingar Olsen, Sim K Singhrao

Dårlig munnhygiene kan redusere kognitiv funksjon

Ingar Olsen
Sim K. Singhrao

Det er en økende erkjennelse av, basert på epidemiologiske studier og laboratoriefunn, at periodontal sykdom kan være en risikofaktor for utvikling av Alzheimers sykdom (AD). Risikoen for at den sporadiske formen for AD, som utgjør hele 95 % av tilfellene, skal utvikle seg, fordobles når periodontitten vedvarer i 10 år eller mer. Diagnosen AD krever i tillegg til kognitivt forfall at amyloid-beta (Aβ) plakk og neurofibrillære «tangles» finnes i hjernen på pasientene når de obduseres. Dette er til forskjell fra andre former for demens.

Infeksjon med periobakterien Porphyromonas gingivalis hos mus har vist at alle de karakteristiske kliniske og patologiske tegn på AD som her er nevnt, opptrer i hjernen deres som følge av påført P. gingivalis-infeksjon. Også forsøk på mennesker har satt P. gingivalis i sammenheng med AD. I tillegg er andre mikrober mistenkt. En rekke faktorer (betennelse, Aβ oligomerer og bakterielle faktorer) ødelegger sannsynligvis neuronal kommikasjon (synapser) som følge av infeksjon. Dette synes å kunne bidra til det kognitive forfallet hos AD-pasienter.

God munnhygiene er viktig for å holde mengden av orale patogener på et lavt nivå og gir rom for større diversitet blant normale (kommensale) medlemmer av munnfloraen. Dette igjen gir bedre helse, både oralt og generelt.

Forholdene er diskutert i artikkelen «Poor Oral Health and Its Neurological Consequences: Mechanisms of Porphyromonas gingivalis Involvement in Cognitive Dysfunction», publisert av Ingar Olsen og Sim K. Singhrao etter invitasjon i Current Oral Health Reports 2019, 6(2): 120–129.