Høy oppslutning om barnevaksinasjon

De aller fleste barn og unge får de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet, viser dekningstallene for 2017 og 2018, ifølge NTB og forskning.no.

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder andel barn som er vaksinert gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Det er ikke noe som tyder på at oppslutningen er fallende de siste årene.

- De aller fleste barn og unge i Norge får de vaksinene som er anbefalt gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Det gjøres en formidabel innsats av helsesykepleierne i kommunene over hele landet, noe vi tror er mye av forklaringen på de gode tallene, sier seniorrådgiver Evy Dvergsdal ved Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Dekningen er stabilt høy for alle de seks årskullene vi har med i årets statistikk. Den første dosen med vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder gis vanligvis ved 15 måneders alder. Tall fra vaksinasjonsregisteret viser at 96 prosent av barna har fått første dose når de fyller to år.

- Flere europeiske land har økende forekomst av meslinger. Den høye vaksinasjonsdekningen i Norge gjør at det er liten risiko for større utbrudd med meslinger her til lands, selv om vi også ser enkelttilfeller her, sier overlege Øystein Riise ved Folkehelseinstituttet.