Upålitelig prisportal for tannleger

VG publiserte 2. mars en oversikt over de dyreste og billigste tannlegene i hvert fylke. Prisene var hentet fra Forbrukerrådets prisportal Hvakostertannlegen.no, men den er ikke til å stole på, sier Forbrukerrådet selv, ifølge Faktisk.no.

De oppgitte prisene kan avvike fra faktisk pris hvis behandlingen viser seg å være mer omfattende eller komplisert enn det som er vanlig. Dette skriver også VG i artikkelen sin. I tillegg tar avisen forbehold om eventuelle feil i prisene som tannlegene selv har rapportert inn.

VG har imidlertid ikke tatt hensyn til når prisene på Hvakostertannlegen.no sist ble oppdatert, noe flere tannleger har reagert på.

Faktisk.no har kartlagt når tannlegene i VGs oversikt oppdaterte prisene sine sist. VGs prisoversikt omfatter de tre billigste og de tre dyreste tannlegene i hvert fylke. Til sammen 54 tannleger i hver kategori.

Kartleggingen viser at det er en klar sammenheng mellom hvor oppdaterte priser tannlegene har, og om de av VG blir utpekt som blant de billigste eller dyreste.

Det er Forbrukerrådet som har ansvaret for Hvakostertannlegen.no. Ifølge leder av Forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia C. Høst, har tannlegene en lovpålagt plikt til selv å rapportere inn priser til prisportalen hver gang de gjør en endring.

- Dessverre er det for mange som ikke gjør det. Vi har derfor satt inn ekstra ressurser for å sikre kvaliteten på tjenesten. Vi ringer i disse dager rundt til tannlegene for å sikre at de oppdaterer prisene sine, slik at forbrukeren får riktig pris, skriver hun i en e-post til Faktisk.no.

- Kan forbrukere være sikre på at prisene i portalen er oppdatert?

- Forbrukeren kan i dag ikke være helt sikker på at prisen stemmer, svarer Høst.

- Du får vite når prisen sist er blitt oppdatert på Hvakostertannlegen.no. Er det lenge siden prisen sist ble oppdatert, må du kontakte tannlegekontoret direkte for å få opplyst korrekt pris eller om kontoret fortsatt eksisterer. Tannleger som ikke oppdaterer prisene sine, kan bli ilagt tvangsmulkt av Forbrukertilsynet. Denne sanksjonsmuligheten er ikke brukt noe særlig så langt jeg vet, men det kan jo hende den må tas i bruk fremover, sier Høst.

- Mange tannleger har ikke oppdatert prisene sine på flere år. Hvorfor har ikke dette blitt fulgt opp tidligere?

- Vi har fulgt opp, men vi har ikke gjort det så grundig som vi gjør nå. Vi skulle gjerne gjort mer å for å sikre kvaliteten på prisportalen, men det er ressurskrevende, og det er tannlegenes ansvar, svarer Høst.