Oppfordrer til å halvere saltinntaket

Vi bør ikke spise mer enn rundt fem gram salt om dagen - det tilsvarer omtrent én teskje. Mange får i seg det dobbelte. De fleste vet at vi spiser for mye salt, men tror ikke det gjelder dem selv, viser nye tall.

En undersøkelse utført av Opinion/Norstat på oppdrag fra Helsedirektoratet i januar i år viser at ni av ti tror befolkningen spiser mer salt enn det anbefalte, mens bare fire av ti tror dette gjelder dem selv. Kun fire av ti er opptatt av å redusere sitt eget saltinntak. Kvinner i større grad enn menn.

- Det høye saltinntaket i befolkningen er en av vår tids store helseutfordringer, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.

- Et høyt saltinntak øker risikoen for høyt blodtrykk. Over 30 prosent av befolkningen i Norge har høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk kan føre til hjerte- og karsykdommer, som er den vanligste dødsårsaken i Norge.

Mesteparten av saltet vi får i oss er allerede tilsatt maten vi kjøper i butikken eller får servert. Industribearbeidede matvarer bidrar med hele 70-80 prosent av saltet i kostholdet vårt. Vår egen salting i matlaging og på maten bidrar med 10-15 prosent.

På spørsmål om hva som kan hjelpe dem å spise mindre salt, svarer de fleste i undersøkelsen at matindustrien senker saltinnholdet i maten.

- Selv om vi kan gjøre mye for å redusere eget inntak, kommer vi ikke langt uten et tett samarbeid med dem som lager og selger maten vi spiser. Derfor er Saltpartnerskapet etablert, og vi ser allerede en positiv utvikling fra dette samarbeidet, sier Granlund.

Saltpartnerskapet er en felles dugnad mellom matvarebransjen, serveringsbransjen, forskningsmiljøer, bransje- og interesseorganisasjoner og helsemyndighetene for å redusere bruken av salt. To av hovedmålene for partnerskapet er å redusere mengden salt i mat på serveringssteder og butikk, og øke bevisstheten om at saltreduksjon gir bedre helse. Det er blant annet utarbeidet mål for saltinnhold i om lag 100 matvarekategorier, og det er lagt vekt på varer vi bruker mest av. I 2019 har hele 84 aktører har signert saltpartnerskapets intensjonsavtale.

Snacks, sauser og supper samt kjøttprodukter er de produktene som i størst grad assosieres med høyt saltinnhold. I tillegg er brød en stor kilde fordi vi i Norge spise mye brød.

Både saltinnholdet i matvarene og hvor mye og hvor ofte vi spiser de forskjellige varene, har betydning for totalen. Brød inneholder for eksempel ikke så mye salt per 100 gram, men siden vi spiser mye brød- og kornvarer her til lands, utgjør det en av de store kildene.