Sør-Trøndelag Tannlegeforening - intervju med Anne Kristine Solheim

F19-04-81.eps

STTFs leder, Tine Solheim, holder tale under jubileumsmiddagen. Foto: STTF.

Hva har vært de viktigste oppgavene for lokalforeningene den siste tiden (6-12 mnd)?

I Sør-Trøndelag har det vært et relativt rolig 2018 på den politiske fronten, men da vi hadde 125-årsjubileum har dette vært hovedfokus for foreningen, både faglig og sosialt.

Vi har valgt å bruke endel av overskuddet vi har bygd oss opp over mange år, til å gi tilbake til medlemmene, både ved å arrangere kurs og en storslått jubileumsfering som startet i Nidarosdomen og avsluttet i Erkebispegården med nydelig lokal mat og underholdning både av Mads Bones, Sondre Justad og Trondeimssolistene

Hva har vært de største utfordringene?

Den største utfordringen har ligget i arbeidet til UTVene mot offentlig sektor. Trøndelag ble ett fylke i 2018, og dette førte til mange utfordringer for de offentlig ansatte tannlegene.

Høydepunkter? (Kurs, sosiale arrangementer, medieoppslag?)

Et naturlig høydepunkt var jo selvsagt tidligere nevnte 125-årsjubileum. Ellers er Midt-Norgemøtet alltid et høydepunkt for oss! Møtet øker i størrelse år etter år, og vår fantastiske kursnemnd leverer alltid både på fagfronten og underholdningsfronten.

Hvordan jobber foreningen med nye medlemmer? Med tillitsvalgte?

STTF har stort sett vært veldig heldige når det kommer til å verve nye tillitsvalgte. Vi holder et relativt stort aktivitetsnivå, med utgivelse av medlemsblad 4 ganger i året, 4 gratis medlemsmøter pr år med hvor det både snakkes om foreningspolitikk og fag, og Midt-Norgemøtet. Dette fungerer som en god arena for nye medlemmer til å møte og bli kjent med både foreningen og kolleger.

Vi har også arrangert mediehåndteringskurs for tillitsvalgte, og tilbudt kurs i foreningsarbeid for de som vurderer å ta et verv senere.

F19-04-83.eps

Fagnemnda i STTF. Fra venstre: Ivar Fagerholt, Kai Åge Årseth, Ingrunn Omestad Solberg, Knut Gätzchmann, Silje Thorvaldsen og Per Christian Tronesvold. Foto: Fotograf Eidsmo/Erlend B. Enger.

Hvordan ser du på dagens situasjon for lokalforeningens medlemmer, og hvorfor er det viktig å være medlem av lokalforeningen?

Med mange aktive tillitsvalgte og et høyt aktivitetsnivå, er situasjonen vår i dag stort sett veldig bra, iallefall etter det jeg får tilbakemeldinger på. Vi prøver alltid å gi tilbake til medlemmene, med gratis kurs og arrangementer som gjør at vi kan treffes, få nye bekjentskaper og lære.

Jeg mener at det er viktig å være lokalforeningsmedlem nettopp av disse grunnene. Få ny kunnskap, knytte bånd til andre tannleger og kunne ha et nettverk nær seg hvor man kan søke råd, hjelpe andre, møtes og utveksle erfaringer. Man skal ikke undervurdere viktigheten av dette, spesielt ikke for nyutdannede!

F19-04-82.eps

Festmiddag i Erkebispegården. Foto: STTF.

Hvordan oppleves det å være leder i foreningen?

Hovedsakelig syns jeg det er veldig trivelig. De aller, aller fleste er positive, viser engasjement og kommer med både ros og konstruktive tilbakemelding er om det er noe som kunne vært bedre.

Jeg har sittet snart 3 perioder (6 år) som leder nå, og jeg føler at vi er flinke til å støtte og bygge hverandre opp i lokalforeningen.

På den negative siden er (som ellers i samfunnet i dag), mye av det som skjer på nett. Det kommer veldig mye «grums» frem på ulike nettforum som jeg føler at tynger endel. Å ta på seg et tillitsverv er noe man gjør frivillig, og vi i STTF gjør dette uten noen form for kompensasjon. Jeg tror vi må være flinkere til å tenke over dette i måten vi kritiserer våre tillitsvalgte på, om vi ønsker å beholde det på den måten. Jeg har i perioder følt det veldig tøfft å lese hva medlemmer i NTF generelt syns om jobben vi gjør. Selvsagt skal vi tåle kritikk, og vi gjør feil som alle andre, men jeg skulle ønske at man fremover tenker over hvordan man ordlegger seg ved tastaturet og generelt bryr seg litt mer om hverandre. Heldigvis føler jeg ikke at dette er noe problem innad i STTF, men heller i foreningen som en helhet.

F19-04-84.eps

Tine Solheim. Foto: STTF.

Hva kommer til å skje de neste 6-12 mnd?

Vi jobber aktivt med å få til samarbeid med TkMN i tiden fremover. Da vi ikke har noe fakultet her i området, ser jeg mange muligheter for å samarbeide med TkMN, spesielt med tanke på forskning. NTNU er samarbeidspartner for TkMN, og vi er så heldige at administrerende direktør der, Patrik Cetrelli er nestleder i STTF. Jeg håper og tror at dette gir oss mange gode muligheter i tiden fremover.

Sør-Trøndelag tannlegeforening

Totalt 299 medlemmer

148 menn / 151 kvinner

89 Offentlig / 154 privat

Leder: Anne Kristine Solheim