Språkrådet svarer

Ifølge skrivereglene bør slike sammensetninger som er oppbygde av to substantiv, skrives i ett uten mellomrom: periodontittpasientar, peri-implantatvev, peri-implantatmukositt osv. Her forstår jeg det slik at periodontitt og peri-implantat er substantiv. Dette er den samme regelen som gjør at vi skriver lærebok og skrivebord, ikke lære bok og skrive bord. Ifølge reglene burde det derfor også hete peri-implantatsykdom, ev. periimplantal sykdom (med et adjektiv foran), men aldri peri-implantat sykdom.

Ifølge hovedregelen bør man unngå å bruke bindestrek i slike sammensatte ord. I noen tilfeller kan bindestrek likevel lette lesingen, og denne nettsiden fra Språkrådet gjør greie for slike tilfeller. Det er mulig at bruken av to i-er etter hverandre har motivert skribenten til å benytte bindestreken. Det kan ikke sies å være feil, men trolig unødvendig - i alle fall for lesere som kjenner til begrepsapparatet fra før.