Språklige problemer

Tidende publiserte nylig en artikkel som på god, informativ måte tar for seg en ny klassifikasjon av sykdom relatert til tenner og implantater, men som i mitt amatørspråkøre belemres med en del problemer relatert til ordvalg og orddeling. Tittelen lyder: Ny klassifikasjon av periodontal og peri-implatat sjukdom. Nøkkelendringar (1).

Uttrykket periodontal sjukdom bør kunne samsvares med periimplantal sjukdom. Utover i artikkelen forekommer tilsvarene: peri-implantat helse (trolig i betydningen fravær av sykdom) periodintitt pasientar, peri-implantat vev, peri-implantat mukositt, osv.

Hva ville Norsk språkråd si til dette?

Referanse:

  1. Bunæs DF. Ny klassifikasjon av periodontal og peri-implantat sjukdom. Nøkkelendringar. Nor Tannlegeforen Tid. 2019; 129: 132-7

Tore Ramstad